15:31 ICT Thứ bảy, 04/07/2020

Trang nhất » Quản lí cán bộ

DANH SÁCH CB - VC TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN LINH

STT Họ và tên Ngày sinh Điện thoại Chức vụ
1 Đinh Huynh 06-01-1958 0905160491 Hiệu trưởng
2 Nguyễn Thị Bích Vân 10-10-1979 0903045563 Phó hiệu trưởng
3 Nguyễn Thị Thanh Nga 18/11/1979 TTCM
4 Phan Thị Tuyết Thương 02-10-59 Giáo viên
5 Ngô Thị Đào 08-05-66 Giáo viên
6 Đặng Thị Kim Vân 24/6/1980 Giáo viên
7 Lê Phương Hằng 17/7/1980 Giáo viên
8 Lê Thị Kiều Châu 20/1/1980 Giáo viên
9 Nguyễn Thị Phòng 20/2/1980 Giáo viên
10 Trần Viết Tiến 11-02-65 Giáo viên
11 Vũ Nguyễn Quốc Khanh 11/10/1983 01214673123 Giáo viên
12 Trần Thị Nga 21/9/1960 Giáo viên
13 Phan Thị Diệu Thúy 15/6/1961 TTCM
14 Phạm Thị Minh Chi 16/12/1981 Giáo viên
15 Lê Thị Phượng 12-10-75 Giáo viên
16 Võ Thị Bích Vân 08-02-79 Giáo viên
17 Phạm Phú Thuận 07-06-76 TTCM
18 Hoàng Thị Tâm Nguyên 11-03-79 Giáo viên
19 Trần Thi Tuyết Giao 20/02/1982 Giáo viên
20 Huỳnh Thị Thanh Vân 11-02-84 CN-T.BỊ

   1  2  3  >> Trang cuối

Tổng cộng có 50 cán bộ - viên chức thuộc 7 tổ
 

Lịch Sử Xây Dựng & Bảo Vệ Biển Đảo Việt Nam


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG