03:33 EDT Chủ nhật, 07/06/2020

Trang nhất » Góc học sinh » Kỹ năng sống » Kĩ năng trò chơi

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI PHỤ TRÁCH ĐỘI GIỎI

Thứ hai - 26/08/2013 18:46
Mời các em tìm hiểu một số câu hỏi trắc nghiệm về công tác Đội TNTP HCM trong nhà trường.
1. Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh quy định nguyên tắc tổ chức và hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh thuộc chương mấy và có bao nhiêu điều:
a) Chương I – có 4 điều                                              b) Chương II – có 6 điều
c) Chương III – có 5 điều                                           d) Chương IV – có 2 điều.
2. Các tính chất của tổ chức Đội là:
a) Tính quần chúng, tính chính trị, tính giáo dục. 
b) Tính quần chúng, tính tự nguyện, tự quản.
c) Tính giáo dục, tính tự nguyện, tự quản.
d) Tính giáo dục, tính chính trị.
3. Có bao nhiêu nhiệm vụ và bao nhiêu nguyên tắc của Đội TNTP Hồ Chí Minh?
a) 3 nhiệm vụ, 2 nguyên tắc.
b) 3 nhiệm vụ, 3 nguyên tắc.
c) 2 nhiệm vụ, 2 nguyên tắc.
d) 2 nhiệm vụ, 3 nguyên tắc.
4. Lời hứa của đội viên khi được kết nạp vào Đội là:
a) Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy .
b) Tuân theo điều lệ Đội.
            c) Giữ gìn danh dự Đội TNTP Hồ Chí Minh.
d) Cả 3 đều đúng. 
5. Điều kiện kết nạp đội viên vào Đội TNTP Hồ Chí Minh là:
a) Từ 6 – 14 tuổi         b) Từ 8 – 14 tuổi         c) từ 9 – 15 tuổi                      d) Từ 9 – 14 tuổi
6. Hệ thống tổ chức Hội đồng Đội gồm bao nhiêu cấp?
a) 2 cấp                        b) 3 cấp                       c) 4 cấp                                   d) 5 cấp
7. Có bao nhiêu đội viên trở lên được thành lập một chi đội ?
a) 2 đội viên                b) 3 đội viên               c) 4 đội viên                            d) 5 đội viên
8. Chi đội có từ bao nhiêu đội viên trở lên có thể phân chia thành các phân đội?
        a) 6 đội viên                b) 7 đội viên                c) 8 đội viên                            d) 9 đội viên  
9. Nhiệm kỳ Đại hội chi đội, liên đội là:
a) Một học kỳ       b) Một năm           c) Một nămhọc      d) Phụ thuộc vào điều kiện của cơ sở
10. Cấp cơ sở của Đội TNTP Hồ Chí Minh là:
a) Phân đội và chi đội                                      b) Chi đội và liên đội   
c) Phân đội, chi đội và liên đội                        d) Sao nhi đồng.                                 
11. Các biểu trưng của Đội TNTP Hồ Chí Minh bao gồm:
a)      Cờ Đội, huy hiệu Đội, khăn quàng Đỏ, Đội ca, khẩu hiệu Đội, cấp hiệu chỉ huy Đội 
b)      Cờ Đội, huy hiệu măng non, cấp hiệu chỉ huy đội, phòng truyền thống, khăn quàng Đỏ.
c)      Khẩu hiệu Đội, huy hiệu măng non, phòng đội, phòng truyền thống, Đội ca.
d)  Chào Đội, trống Đội, phòng truyền thống, phòng Đội, đồng phục đội viên, khẩu hiệu Đội.
12. Hình thức kỷ luật của Đội TNTP là:
a)Phê bình, cảnh cáo, khiển trách                  
b) Kiểm điểm, cảnh cáo, xoá tên trong danh sách đội viên
c) Khiển trách, cảnh cáo, cấm đeo khăn quàng
d) Phê bình, khiển trách, xoá tên trong danh sách Đội viên 
13. Một bộ trống Đội có ít nhất:
a)      Một trống cái, hai trống con      
b)      Một trống cái, ba trống con
c)      Một trống cái, bốn trống con
d)     Một trống cái, năm trống con      
14. Tên gọi đầu tiên của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh:
a) Hồng nhi Đội                                              b) Hội Nhi đồng Cứu quốc  
c) Đội Thiếu nhi Tháng Tám                           d) Đội Thiếu niên Tiền phong
15. Tên “Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh” có từ năm nào?
a) 1945                        b) 1970                        c) 1975                                                d) 1976
16. Người đội trưởng đầu tiên của Đội TNTP Hồ Chí Minh là ai ?
a) Nông Văn Thàn      b) Nông Văn Dền                              c) Lý Thị Nị                d) Lý Thị Xậu
17. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý:
a) Huân chương SaoVàng                b) Huân chương Độc lập hạng Nhất.
c) Huân chương Hồ Chí Minh            d) Huân chương Chiến Công hạng Nhất
18. Phong trào kế hoạch nhỏ bắt đầu xuất hiện từ năm nào và công trình lúc bấy giờ là gì?
a)1959; “Hợp tác xã Măng non”                                                         b)1858; “Vì Miền Nam ruột thịt”
c)1958: “Nhà máy nhựa Thiếu niên Tiền phong”                          d)1976; “Đoàn tàu Thống nhất”
19. Tháng 2/1948 Bác Hồ viết thư căn dặn thiếu nhi: “Trước thì giúp các nhà chiến sỹ, nhà thương binh, lần lượt giúp những nhà ít người, sức các cháu làm được việc gì thì giúp việc ấy…”. Từ lời dạy này, Đội TNTP Hồ Chí Minh đã tổ chức phong trào mang tên là:
            a. Kế hoạch nhỏ          b. Trần Quốc Toản               c. Đền ơn đáp nghĩa    d. Làm nghìn việc tốt
20. Mục đích của việc rèn luyện chương trình rèn luyện đội viên là:
a) Giúp các em trở thành đội viên tốt                                                 b) Trở thành cháu ngoan Bác Hồ
c) Phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh              d) Cả 3 câu đều đúng  
21. Trong trường học hoặc ở địa bàn dân cư có từ bao nhiêu chi đội trở lên thì thành lập liên đội?
        a) 2 chi đội                  b) 3 chi đội                  c) 4 chi đội                  d) 5 chi đội
22.Việc thành lập các chi đội, liên đội do ai quyết định?
        a) Hội đồng Đội cùng cấp                                           b) Cấp bộ Đoàn cùng cấp
c) Câu a và b đều đúng                                             d) Câu a và b đều sai
23. Nơi trưng bày các hình ảnh, hiện vật truyền thống, thành tích của Đội và sinh hoạt Đội được gọi là:
a) Phòng truyền thống                                                            b) Phòng Đội
c) Phòng truyền thống, phòng Đội              d) Phòng Đội, phòng sinh hoạt
24. Các nghi lễ của Đội TNTP Hồ Chí Minh gồm:
        a) Chào cờ, diễu hành, duyệt Đội, kết nạp đội viên, công nhận chi đội, trưởng thành, đại hội Đội     
        b) Chào cờ, diễu hành, truyền thống, đại hội Đội, kết nạp đội viên
        c) Kết nạp đội viên, duyệt đội, đại hội Đội, liên hoan cháu ngoan Bác Hồ
        d) Phút truyền thống, liên hoan cháu ngoan Bác Hồ, đại hội Đội.
25.Việt Nam ký công ước Quốc tế Quyền trẻ em vào năm:
a) 1919                        b) 1989                                    c) 1990                                    d) 1991
26. Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Việt Nam gồm:
a) Lời mở đầu, 5 chương, 26 điều                              b) Lời mở đầu, 4 chương, 60 điều
c) Lời mở đầu, 5 chương, 60 điều                          d) Lời mở đầu, 4 chương, 26 điều
27. Nội dung chương trình Rèn luyện phụ trách Đội thực chất là:
a) Sự kế thừa và phát triển của chương trình rèn luyện Đoàn viên
b) Sự phát triển mang tính sư phạm cao của chương trình rèn luyện Đội viên         
c) Phù hợp tính chất, yêu cầu của việc chuẩn hóa giáo viên theo quy định của Bộ GD&ĐT
d) Cả 3 câu đều đúng           
28.Chương trình Rèn luyện phụ trách Đội dành cho đối tượng:
a) Tổng phụ trách Đội trong trường học, phụ trách chi đội, đoàn viên giáo viên, giáo sinh các trường sư phạm, học sinh THPT, thanh niên ham thích công tác thiếu nhi.
b) Phụ trách Đội trên địa bàn dân cư, các Nhà thiếu nhi, Câu lạc bộ, đội nhóm.
c) Hội đồng Đội các cấp.
d) Cả 3 câu đều đúng 
29. Theo nghi thức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh có bao nhiêu yêu cầu đối với đội viên?
a.6 yêu cầu                  c. 8 yêu cầu                             b.7 yêu cầu                 d. 9 yêu cầu
30. Khi đang chạy đều, nếu có lệnh “đứng lại – đứng” thì:         
            a.Đội hình chạy thêm 3 bước rồi kéo chân trái về tư thế nghiêm.
            b. Đội hình chạy thêm 3 bước rồi kéo chân phải về tư thế nghiêm.
            c. Đội hình chạy chậm dần thêm 3 bước rồi kéo chân trái về tư thế nghiêm.
            d. Đội hình chạy chậm dần thêm 4 bước.
31. Khẩu hiệu của Đội TNTP Hồ Chí Minh là:
            a. Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại. Hãy sẵn sàng !
            b. Vì Chủ nghĩa Cộng sản. Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại. Sẵn sàng !
            c. Vì Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa. Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại. Sẵn sàng !   
            d. Vì danh dự Đội TNTP Hồ Chí Minh. Hãy sẵn sàng !
32.Tên bài hát được chọn làm Đội ca của Đội TNTP HồChí Minh là:
            a) Đi ta đi lên                                                  b) Cùng nhau ta đi lên – Phong Nhã  
            c) Mơ ước ngày mai                                        d) Em là mầm non của Đảng
33.Khi nghe lệnh tập hợp của chỉ huy, đội hình sẽ triển khai về :
            a.Bên trái của chỉ huy.                                   c. Hai phía của chỉ huy.
            b. Bên phải của chỉ huy.                                   d. Đàèng sau của chỉ huy.
34. Bài hát được dùng trong lễ kết nạp đội viên là:
          a. Tiến lên đoàn viên – Phạm Tuyên                           b. Mơ ước ngày mai – Trần Đức              
c. Nhanh bước nhanh nhi đồng – Phong Nhã             d. Em là mầm non của Đảng – Mộng Lân     
35. Quản lý và sử dụng quỹ Đội là:
            a. Phụ trách Đội          b. Chi đội                    c. Liên đội                   d. Chi đội và liên đội  
36.Đội hình vòng tròn, cự ly hẹp được tạo nên do 2 đội viên đứng cạnh nhau là:
            a. Hai nắm tay chạm nhau, cánh tay tạo với thân người 1 góc 45 độ.
            b. Nắm tay nhau, cánh tay tạo với thân người 1 góc 45 độ.  
            c. Bằng một khuỷu tay trái chạm hông nhau.
            d. Nắm tay nhau, đưa tay ra trước mặt.
37. Nguyên tắc hoat động của Đội TNTP Hồ Chí Minh là:
a.Nguyên tắc tự nguyện                                             
            b.Nguyên tắc tự quản
            c.Nguyên tắc tự nguyện, tự quản                              
            d.Nguyên tắc tự nguyện, tự quản, có sự hướng dẫn của phụ trách Đội             
38. Sau khi thắt khăn quàng ::
          a. Đuôi khăn bên trái dài hơn bên phải.               b. Đuôi khăn bên phải dài hơn bên trái   
            c. Đuôi khăn hai bên bằng nhau.                                 d. Đuôi khăn bên nào dài hơn cũng được
39. Khẩu lệnh so cự ly hẹp của đội hình chữ U:
      a. Cự ly hẹp nhìn chuẩn – thẳng.    b. Cự ly hẹp đàng trước – thẳng.
      c. Cự ly hẹp nhìn trước – thẳng.                     d. Cự ly hẹp - chỉnh đốn đội ngũ.
40. Động tác tiến, lùi khi có động lệnh “bước”
      a. Bắt đầu bằng chân phải, khoảng cách bước chân bằng một bàn chân.
      b. Bắt đầu bằng chân trái, khoảng cách bước chân bằng vai.
      c. Bắt đầu bằng chân phải, khoảng cách bước chân bằng vai.
.     d. Bắt đầu bằng chân trái, khoảng cách bước chân bằng một bàn chân.
41.Trong phần thực hiện nghi thức Đội, khẩu lệnh của động tác chào kiểu đội viên TNTP Hồ Chí Minh là:
a.  Chào cờ – Chào!           b. Chào Đội - Chào!                c. Chào tay - Chào!                 d. Chào!  
42. Ngày tháng năm. Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh hiện nay được ban hành:
a-      23/7/2008              b)07/3/2008                             c)15/5/2009                             d)01/6/2008
43. Tính quần chúng trong tính chất hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh.
a-      Thu hút sự rộng rãi các em tham gia.                    b).Thể hiện được sự tự nhiên, trẻ trung.
c).   Tổ chức được tính dân chủ, công khai.               d). Cả 3 đều đúng. 
44. Tính địa bàn trong tính chất hoạt động Đội TNTP Hồ Chí Minh.
a-      Đoàn TNCS – giáo dục – phụ nữ.             b-   Nhà trường – xã hội – gia đình. 
c).  Phường/xã – quận/huyện – tỉnh/thành.      d-   Tổ chức Đội – tổ chức Đoàn – tổ chức Đảng.
45. Mục đích của chương trình RLĐV là:
a-      Nâng cao chất lượng hoạt động Đội và đội viên.
b-      Giáo dục cho đoàn viên toàn diện các mặt …
c-      Câu a  và b sai.
46. Chương trình RLĐV gồm 3 bậc:
a-      Sẳn sàng – trưởng thành – tiền phong.
b-      Sơ cấp – trung cấp – cao cấp.
c-      Măng non – sẳn sàng – trưởng thành.  
d-     Sẳn sàng – măng non – dự bị Đoàn.
47. Chủ trì việc phát động các phong trào hành động, đề xuất các chủ đề mà tổ chức thực hiện một số hoạt động lớn như: hội trại, đại hội Cháu ngoan Bác Hồ, các hội thi, các công trình măng non. Đó là nhiệm vụ chính của :


a-      Liên đội.  
b-      Chi đội.
c-      Phân đội.
d-     Cả 3 câu a, b, c  đúng.


48. Mọi công việc của đội đều do mỗi đội viên và tập thể đội dân chủ bàn bạc và quyết định. Đó là thể hiện:


a-         Sự phụ trách của Đoàn.
b-        Sự tự quản của Đội   
c-         Nguyên tắc hoạt động Đội.
d-        Sự phụ trách của Đoàn  và sự tự quản của Đội.


49. Sự tự quản của Đội được thể hiện:
a-      Sự thảo luận, mọi thành viên có quyền phát biểu, trình bày ý kiến của mình.
b-      Khi quyết định thì số ít phải theo số nhiều, mọi quyết định dựa vào ý kiến của đa số.
c-      Khi chỉ đạo thực hiện thì cấp dưới phải phục tùng cấp trên, đội viên phải phục tùng chỉ huy.
d-     Cả 3 câu a, b, c  đúng. 
50. Các hoạt động tự quản của Đội thể hiện qua:


a-      Họp Đội.
b-      Ban chỉ huy liên đội.
c-      Ban chỉ huy chi đội.
d-     Cả 3 câu a, b, c  đúng.  


51. Phương pháp đề cao và kích thích hoạt động của đội viên và tập thể Đội đó là:


a-      Giao nhiệm vụ.
b-      Trò chơi.
c-      Thi đua.   
d-     Cả 3 câu a, b, c  đúng.


52. Muốn lựa chọn được những người có đủ phẩm chất và năng lực vào Ban chỉ huy Đội cần phải:


a-      Lựa chọn thật cẩn thận.
b-      Chọn những đội viên hoàn hảo
c-     Nắm vững Điều lệ Đội.
d-    Định ra các tiêu chuẩn đối với Ban chỉ huy. 


53. Đại diện và tôn trọng lợi ích, quyền làm chủ của  đội viên  về các mặt: học tập, vui chơi, hoạt động tập thể, rèn luyện sức khỏe … Đó là một trong những nhiệm vụ chính của :


a-      Ban chỉ huy chi đội.  
b-      Ban chỉ huy liên đội.
c-      Thầy (cô) Tổng phụ trách.
d-     Chi đội, liên đội trưởng.


54. Người chịu trách nhiệm điều khiển chung mọi hoạt động của chi đội là:


a-      Lớp trưởng.
b-      Lớp phó.
c-      Chi đội trưởng.  
d-     Chi đội phó.


55. Nhiệm vụ của các ủy viên Ban chỉ huy Đội là:
a-      Công tác chặt chẽ của chi đội trưởng.
b-      Chịu trách nhiệm phụ trách sổ sách.
c-      Lập các kế hoạch hoạt động Đội trong năm học.
d-     Phụ trách một mặt hoạt động nào đó của chi đội.   
56. Sinh hoạt Sao nhi đồng là những em từ:


a-      5 đến 8 tuổi.
b-     6 đến 8 tuổi   
c-      6 tuổi trở lên. 
d-     Tất cả đều sai.


57. Mỗi Sao nhi đồng có từ:


a-      5 em trở lên.
b-     5 đến 10 em. 
c-      5 em trở xuống.
d-     Tất cả đều sai.


58. Tên Sao được đặt do:


a-      Các thành viên trong Sao tự chọn. x
b-      Giáo viên chủ nhiệm chọn.
c-      Phụ trách Sao chọn.
d-     Trưởng Sao chọn.


59. Trưởng Sao do:


a-      Phụ trách Sao đề nghị.
b-      Giáo viên chủ nhiệm chọn.
c-      Các bạn trong Sao bầu ra.   
d-     Tất cả đều đúng.


60. Bài hát truyền thống của Sao là:
a-      “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh” nhạc và lời của nhạc sĩ Phong Nhã.
b-      “Nhanh bước nhanh nhi đồng” nhạc và lời của nhạc sĩ Phạm Tuyên.
c-      “Nhanh bước nhanh nhi đồng” nhạc và lời của nhạc sĩ Phong Nhã.   
d-     Tất cả đều sai.
61. Mỗi Sao nhi đồng có một phụ trách Sao là đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh do:


a-      Các em nhi đồng đề cử.
b-     Chi đội chọn cử.   
c-      Phụ trách Đội chọn cử.
d-     Giáo viên chủ nhiệm chọn cử.


62. Chương trình dự bị đội viên dành cho nhi đồng có:
a-      5 nội dung.                                    c-   7 nội dung. 
b-      6 nội dung                                    d-   Tất cả đều sai.
63. Các loại chuyên hiệu rèn luyện Đội viên gồm có:


a-      11 chuyên hiệu.
b-      12 chuyên hiệu.
c-      13 chuyên hiệu.   
d-     15 chuyên hiệu..


64. Phụ trách Đội trong nhà trường bao gồm:
a-      Tổng phụ trách, phụ trách chi đội và phụ trách nhi đồng.   
b-      Tổng phụ trách, phụ trách chi đội và phụ trách Sao nhi đồng.
c-      Tổng phụ trách và phụ trách Đội nhi đồng.
d-     Phụ trách chi và phụ trách nhi đồng.
65. Đoàn thanh niên Phản đế Đông Dương được đổi tên thành Đoàn thanh niên cứu quốc Việt Nam trong thời điểm nào ?
a.       ĐH Đoàn toàn quốc lần III vì cả 2 đánh Pháp, đuổi Nhật.
b.      Hội nghị lần VIII TW Đảng 5/1941 do Đ/c Nguyễn Ái Quốc chủ trì quyết định.    
c.       Hội nghị BCH/TW Đoàn lần IV – mong muốn tất cả thanh niên Việt Nam góp sức vào đất nước đánh Pháp, đuổi Nhật.
d.      Hội nghị lần thứ V TW Đảng 3/1941 Bác Hồ chủ trì – thay đổi tên gọi giúp thanh niên Việt Nam yêu nước đánh giặc.
66. Đoàn thanh niên cứu quốc được đổi tên thành Đoàn thanh niên lao động Việt Nam trong thời gian nào?


a.       19/5/1950
b.      3/2/1952
c.       19/10/1955
d.      2/9/1957


67.                   Không có việc gì khó
                        Chỉ sợ lòng không bền.
                        Đào núi và lấp biển
                        Quyết chí ắt làm nên.
            Cho biết tác giả – thời gian – hoàn cảnh sáng tác bài thơ đó ?
a.      Hồ Chủ Tịch – 20/3/1951. Bác đến thăm đơn vị TNXP tại Nà Cù – Bắc Cạn.   
b.      Tố Hữu – 26/3/1950. Đến thăm Đại hội Đoàn quân tiên phong chủ lực.
c.       Hồ Chí Minh – 26/3/1950. Đến dự Đại hội Đoàn đơn vị TNXP.
d.      Tố Hữu – 20/3/1951. Đến dự Đại hội thanh niên tiến tiến toàn quốc.
68. Đường mòn Hồ Chí Minh còn có những tên gọi nào ?
a.       Đường Nam Lào – Đường Quyết tử – Đường Thống Nhất.
b.      Đường 20 – Đường Thống Nhất – Đường Quyết thắng.   
c.       Đường Nam Bắc – Đường Quyết tử – Đường 20.
d.      Đường Quyết thắng – Đường Nam Lào – Đường Hồ Chí Minh.
69. Lý Tự Trọng hy sinh lúc Anh:
a.       16 tuổi.                                                      c.   18 tuổi.
b.      17 tuổi.                                                      d.   19 tuổi.
70. “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường Cách mạng và không thể là con đường nào khác”. Lý Tự Trọng nói câu này ở đâu?
a.       Lúc bị địch bắt.                                         c.   Lúc 10 tuổi.
b.      Khi còn đang học ở Trung Quốc.             d.   Trước tòa án của giặc. 
71.  Câu nói :              “ Đả dảo đế quốc Mỹ
                                    Đả đảo Nguyễn Khánh
                                    Hồ Chí Minh muôn năm” của Anh :
 
a.       Lê Anh Xuân                                c.   Lý Tự Trọng
b.      Nguyễn Văn Trỗi                        d.   Trần Văn Ơn.
72. Quê hương Anh Trần Văn Ơn.
a.       Xã Phước Kiểng – huyện Ba Tri – tỉnh Bến Tre. 
b.      Xã Phước Long – huyện Bình Đức – tỉnh Bến Tre.
c.       Xã Phước Lộc – huyện Mỏ Cày – tỉnh Bến Tre.
d.      Xã Phước Thạnh – huyện Châu Thành – tỉnh Bến Tre.  
73. Độ tuổi kết nạp Đoàn viên:
a.       Từ 14 -> 28 tuổi.                           c.   Từ 16 -> 28 tuổi.
b.      Từ 14 -> 30 tuổi.                           d.   Từ 16 -> 30 tuổi.    
74. Anh hùng La Văn Cầu trong kháng chiến chống Pháp đã có hành động dũng cảm:
a.       Lấy thân mình làm giá súng
b.      Lấy thân mình chèn pháo.
c.       Lấy thân mình lấp lỗ châu mai.
d.      Chặt 1 cánh tay bị thương để tiếp tục chiến đấu.    
75. Anh hùng Tô Vĩnh Diện trong kháng chiến chống Pháp đã có hành động dũng cảm:
a.       Lấy thân mình làm giá súng
b.      Lấy thân mình chèn pháo.     
c.       Lấy thân mình lấp lỗ châu mai.
d.      Chặt 1 cánh tay bị thương để tiếp tục chiến đấu.  
76. Anh hùng Phan Đình Giót :
a.       Lấy thân mình làm giá súng
b.      Lấy thân mình chèn pháo.
c.       Lấy thân mình lấp lỗ châu mai.  
d.      Chặt 1 cánh tay bị thương để tiếp tục chiến đấu.  
77. Anh hùng Bế Văn Đàn :
a.      Lấy thân mình làm giá súng   
b.      Lấy thân mình chèn pháo.
c.       Lấy thân mình lấp lỗ châu mai.
d.      Chặt 1 cánh tay bị thương để tiếp tục chiến đấu.  
78. Anh hùng Ngô Mây :
a.       Lấy thân mình làm giá súng 
b.      Người anh hùng đánh bom cảm tử.    
c.       Lấy thân mình lấp lỗ châu mai.
d.      Chặt 1 cánh tay bị thương để tiếp tục chiến đấu.  
79.  Tại sao ngày 9/01/1950 đã trở thành ngày HS-SV toàn quốc:
a.       Đó là ngày thành lập Đoàn SV-HS Sài Gòn – Chợ Lớn.
b.      Đó là ngày thành lập Liên đoàn SV-HS  Việt Nam.
c.       Đó là ngày Đoàn SV-HS  Sài Gòn – Chợ Lớn. hoạt động công khai
d.      Đó là ngày diễn ra cuộc biểu tình tuần hành của SV-HS Sài Gòn – Chợ Lớn.x  
80. Ý nghĩa của huy hiệu Đoàn:
a.      Biểu thị sức mạnh ý chí của thanh niên Việt Nam. Tính xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.    
b.      Tính xung kích của thanh niên Việt Nam trong xây dựng Tổ quốc, con người Việt Nam giàu đẹp thông qua sự đoàn kết sức trẻ.
c.       Biểu thị sức trẻ và tinh thần đoàn kết của thanh niên Việt Nam trong công cuộc dựng nước và giữ nước.
d.      Biểu thị sức mạnh và tinh thần xung kích của tuổi trẻ Việt Nam trên con đường xây dựng CNXH.
81. Cờ Đoàn:
a.       Nền đỏ hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, ở giữa có huy hiệu Đoàn, đường kính huy hiệu bằng 3/4 chiều rộng của cờ.
b.      Nền đỏ hình chữ nhật, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài, ở giữa có huy hiệu Đoàn, đường kính huy hiệu bằng 3/5 chiều rộng của cờ.
c.       Nền đỏ hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, ở giữa có huy hiệu Đoàn, đường kính huy hiệu bằng 2/5 chiều rộng của cờ.    
d.      Nền đỏ hình chữ nhật, chiều rộng bằng 3/4 chiều dài, ở giữa có huy hiệu Đoàn, đường kính huy hiệu bằng 2/5 chiều rộng của cờ.
82. Đội Thiếu niên TP Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày tháng năm nào, tại đâu ?. Lúc đó Đội có tên là gì ? Có bao nhiêu Đội viên đã được kết nạp?. Việc  thành lập do chủ trương của ai ? nhằm mục đích gì ?.
Đội được thành lập : 15/5/1941 tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng
-          Lúc đó Đội có tên là Đội nhi đồng cứu quốc - Có 5 Đội viên
-          Việc thành lập Đội theo nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 của Trung ương Đảng. Nhằm tập họp một tổ chức thiếu nhi Việt Nam tham gia đánh Tây đuổi Nhật, giành độc lập cho nước nhà.
83. Năm đội viên đầu tiên của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh là:
a.       Nông Văn Dền, Hồ Văn Mên, Nguyễn Bá Ngọc, Nông Văn Thàn, Lý Thị Xậu.
b.      Nguyễn Bá Ngọc, Lê Văn Tám, Lý Văn Tịnh, Lý Thị Mi, Hồ Văn Mên.
c.       Nông Văn Dền, Nông Văn Thàn, Lý Văn Tịnh, Lý Thị Xậu, Lý Thị Ni.   
d.      Nguyễn Bá Ngọc, Hồ Văn Mên, Lê Văn Tám, K'pa K'lơn, Lý Văn Tịnh.
84. Người phụ trách 5 đội viên đầu tiên của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh là:
a.       Anh Đức Thanh                          c.    Anh Kim Đồng.
b.      Anh Lê Văn Tám                          d.   Anh Cao Sơn.
85. Đội nhi đồng cứu quốc được đổi tên thành Đội thiếu nhi tháng Tám vào:
a.       Tháng 03/1951                             c.    Tháng 9/1947
b.      Tháng 8/1945                                d.    Tháng 2/1948.
86. Đội thiếu niên & đội nhi đồng mang tên Bác Hồ kính yêu – Đội TNTP Hồ Chí Minh vào :
a.       Ngày 2/9/1969.                             c.    Ngày 20/12/1960.
b.      Ngày 15/5/1941.                           d.    Ngày 30/01/1970.
87. Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức:
a.       Năm 1981                                     c.    Năm 1986.
b.      Năm 1976                                                 d.    Năm 1990.
88.  Ban chấp hành Trung ương Đảng trao cho Đội khẩu hiệu : “ Vì sự nghiệp xã hội chủ nghĩa và thống nhất tổ quốc, sẳn sàng !” vào :
a.       Tháng 10/1956.                            c.    Tháng 6/1976.     
b.      Tháng 12/1976.                             d.    Tháng 5/1981.
89. Tên gọi : “ Đội TNTP Hồ Chí Minh” thể hiện ý nghia:
a.       Giáo dục chúng ta học tập theo gương các anh hùng dân tộc.
b.      Thế hệ trẻ Việt Nam luôn luôn là lực lượng xung kích.
c.       Nhắc nhở chúng ta hãy noi theo gương Bác Hồ, học tập phẩm chất và đạo đức cao quý của Người.
d.      Cả 3 câu trên đều đúng.    
90. Bác Hồ đã viết thư cho thiếu niên nhi đồng, Bác khuyên 5 điều nhân dịp:
a.       Kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Đội (15/5/1966).
b.      Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đội (15/5/1961). 
c.       Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đội (15/5/1956).
d.      Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Đội (15/5/1951).
91. “Đội TNTP Hồ Chí Minh tổ chức cho thiến niên,nhi đồng làm theo 5 điều Bác Hồ dạy,trở thành con ngoan,trò giỏi,bạn tốt,công dân tốt,trở thành Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh”.Điều này thể hiện:
a.          Mục đích của tổ chức Đội.     
b.          Tính chất của tổ chức Đội.
c.           Nhiệm vụ của tổ chức Đội.
d.          Chức năng của tổ chức Đội.
92. Giáo dục và tổ chức thiếu nhi Việt Nam học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy là:
a.          Chức năng của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh.     
b.          Tính chất của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh.
c.           Mục đích của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh .
d.          Cả 3 câu trên đúng.
93. Đội TNTP Hồ Chí Minh là tổ chức:
a.      Của thiếu nhi Việt Nam do Chủ Tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách.  
b.      Chính trị của thiếu nhi Việt Nam do Công ty và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách.
c.       Chính trị do Chủ Tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách.
d.      Chính trị-xã hội của thiếu nhi Việt Nam do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách và hướng dẫn hoạt động.
94. Đội TNTP Hồ Chí Minh là:
a.       Tổ chức nòng cốt trong các phong trào thiếu nhi.
b.      Lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường .
c.       Lực lượng dự bị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
d.      Cả ba câu trên đúng.   
95. Hệ thống tổ chức của Đội bao gồm các cấp:
a.       Phân đội, chi đội, liên đội.
b.      Hội đồng đội các cấp từ phường, xã đến Trung Ương.
c.       Phân đôi, chi đội, liên đội. Trên liên đội là Hội đồng Đội các cấp từ phường, xã đến Trung Ương.   
d.      Cả ba câu trên đúng
96.  Sao nhi đồng :
a.       1 tổ chức của các em nhi đồng tư ø6 đến 8 tuổi dưới sự lãnh đạo của TNTP hồ Chí Minh
b.      Một hình thức tập hợp các em nhi đồng từ 6 đến 8 tuổi để giáo dục các em theo 5 điều Bác Hồ dạy                      
c.       1 tổ chức của các em nhi đồng tư ø6 đến 8 tuổi để rèn luyện các em trở thành con ngoan – trò giỏi – cháu ngoan Bác Hồ
d.      1 hình thức tập hợp các em nhi đồng tư ø6 đến 8 tuổi có đạo đức tốt , học lực khá giỏi để bồi dưỡng và kết nạp vào đội TNTP
97. Phụ trách sao nhi đồng là :
a.       Tổng phụ trách
b.      Giáo viên chủ nhiệm lớp
c.       Đội viên đội TNTP             
d.      Học sinh lớn hơn ( từ lớp 4 đến lớp 8 )
98. Khi chọn Phụ trách Sao , tiêu chuẩn đầu tiên để chọn lựa là :
a.       Đội viên có khả năng múa hát , sinh hoạt trò chơi
b.      Đội viên thành thạo về nghi thức đội
c.       Đạo đức tốt, học lực khá , có năng lực tổ chức hoạt động nhi đồng
d.      Đội viên có đạo đức tốt, học lực từ khá trở lên nhiệt tình với công tác nhi đồng  
99. Để trở thành 1 sao nhi đồng , các bước tiến hành theo trình tự sau :
a.      Tập hợp nhi đồng , đặt tên sao , tổ chức lễ công nhận sao , bầu trưởng sao 
b.      Tập hợp nhi đồng , bầu trưởng sao , đặt tên sao , tổ chức lễ công nhận sao
c.       Tập hợp nhi đồng , đặt tên sao , bầu trưởng sao , tổ chức lễ công nhận sao
d.      Tập hợp nhi đồng , bầu trưởng sao , tổ chức lễ công nhận sao, đặt tên sao
100. Tên sao là do :
a.       Giáo viên phụ trách và chủ nhiệm sao chọn
b.      Các nhi đồng trong các sao có thể luân phiên nhau
c.       Phụ trách sao trọn theo đề nghị của tổng phụ trách
d.      Các thành viên trong sao chọn theo gợi ý của phụ trách sao    
101. Chức năng của tổ chức đội TNTP Hồ Chí Minh
a.       Quản lý - giáo dục
b.      Tổ chức – quản lý
c.       Giáo dục- tổ chức
d.      Điều hành – giáo dục
102. Nhiệm vụ của tổ chức đội TNTP Hồ Chí Minh
a.       Tập hợp thiếu niên nhi đồng
b.      Xây dựng đội vững manh
c.       Đoàn kết hữu nghị quốc tế
d.      Cả 3 câu trên đều đúng   
103. Nguyên tắc đảm bảo định hướng chính trị xã hội của đội TNTP Hồ Chí Minh
         a. Giữ vững mục tiêu giáo dục của đảng và thực hiện điều lệ đội  
         b. Lấy 5 điều Bác Hồ dạy làm mục tiêu phấn đấu cho đội viên
         c . Rèn luyện đội viên thành cháu ngoan Bác Hồ , trở thành đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh
        d . Giúp đội viên hiểu biết truyền thống dân tộc  
104. Nguyên tắc đảm bảo tính tự quản phát huy năng lực sáng tạo của đội viên dưới sự hướng dẫn của người lớn và bảo đảm phù hợp với đặc điểm lứa tuổi , đặc điểm cá nhân được căn cứ vào :
a.       Điều lệ đội TNTP Hồ Chí Minh
b.      Nguyên tắc hoạt động đội TNTP Hồ Chí Minh
c.       Cả a và b đều đúng                     
d.      Cả a và b đều sai
105. Các hoạt động tự quản của đội thể hiện qua :
a.       Nghi thức , truyền thống, chính trị xã hội
b.      Họp đội, chỉ huy đội         
c.       Hoạt động đội và phong trào thiếu nhi
d.      Đội nhóm nòng cốt , nghi thức, biểu trưng
106. Nội dung và hình thức hoạt động Đội phải đảm bảo các yếu tố
a.       Phù hợp và thống nhất với nhau
b.      Tổng kết rút kinh nghiệm và phát triển mụa tiêu
c.       Bổ sung và hoàn thiện phù hợp với sự phát triển của tổ chức đội
d.      Cả 3 đều đúng        
107. Cán bộ phụ trách Đội bao gồm
a.       Tổng phụ trách, phụ trách chi đội, phụ trách nhi đồng
b.      Phụ trách thiếu nhi ở địa bàn dân cư
c.       Câu a và b đều đúng                       
d.      Câu a và b đều sai
108. Điều lệ đội TNTP Hồ Chí Minh hiện nay đã được :
a.      Hội nghị lần thứ 3 BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa IX thông qua ngày 23/07/2008 
b.      Hội nghị lần thứ 3 BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa IX thông qua ngày 15/05/2008
c.       Hội nghị lần thứ 3 BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa IX thông qua ngày 30/07/2008
d.      Hội nghị lần thứ 3 BCH TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa IX thông qua ngày 19/05/2008
109. Đội viên TNTP Hồ Chí Minh có quyền :
a.       Được Đội TNTP Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giúp đỡ để phát huy năng lực trong học tập, hoạt động, vui chơi, công tác xã hội.
b.      Được Đội TNTP Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bảo vệ quyền lợi của mình theo chủ trương của Đảng , chính sách pháp luật của Nhà nước và điều lệ Đoàn , Đội
c.       Được sinh hoạt Đội TNTP Hồ Chí Minh, bàn bạc và quyết định các công việc của Đội. Được ứng cử , đề cử, bầu cử vào ban chỉ huy liên , chi đội
d.      Câu a,b,c đúng          
110. Đội viên TNTP Hồ Chí Minh có nhiệm vụ :
a.       Thực hiện điều lệ, nghi thức đội, và chương trình rèn luyện đội viên
b.      Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ, đoàn viên Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh
c.       Làm gương tốt cho thiếu niên, nhi đồng; giúp đỡ thiều niên và nhi đồng trở thành đội viên đội TNTP Hồ Chí Minh. Tích cực tham gia công tác nhi đồng.
d.      Cả 3 câu a,b,c đúng              
111.  Kết nạp đội viên, bồi dưỡng đội viên lớn tuổi,nhận xét và giới thiệu đội viên lớn đủ tiêu chuẩn để Đoàn xét kết nạp, tổ chức lễ trưởng thành cho đội viên hết tuổi đội . Đó là nhiệm vụ chủ yếu của :
  1. Liên đội
  2. Chi đội           
  3. Phân đội
  4. Cả 3 câu a, b, c đúng
112. Sự tự quản của đội được thể hiện
a.       Khi thảo luận mọi thành viên có quyền phát biểu, trình bày ý kiến của mình
b.      Khi quyết định số ít phải theo số nhiều, mọi quyết định phải dựa vào ý kiến của đa số
c.       Khi chỉ đạo thực hiện thì cấp dưới phải phục tùng cấp trên , đội viên phải phục tùng chỉ huy
d.      Cả 3 câu a, b, c  đúng                     
113. Trong đội hình hàng dọc, người chỉ huy ra hiệu bằng :
a.     Tay trái                                              c. Cả a, b đều đúng
b.     Tay phải                                              d. Cả a, b đều sai
114. Nhịp trống cái khởi đầu bài trống hành tiến là:
                   a. 5 tiếng                                                   c. 3 tiếng
                   b. 2 tiếng                                                   d. Không có             
115. Khi đánh trống Đội 2 tay cầm dùi trống theo cách sau:
                   a. Tay trái úp, tay phải (ngửa)
                   b. Tay trái,  tay phải cùng úp
                   c. Tay phải úp, tay trái mở (ngửa)          
                   d. Tay trái,  tay phải cùng ngửa
116. Khi đang chạy đều, nếu có lệnh đứng lại thì:
                   a. Đội hình chạy chậm dần thêm 2 bước
                   b. Đội hình chạy chậm dần thêm 3 bước        
                   c. Đội hình chạy chậm dần thêm 4 bước 
                   d. Đội hình chạy chậm dần thêm 5 bước
117. Động tác chào trong nghi thức Đội được sử dụng trong:
                   a. Báo cáo                                                 c. Các nghi lễ hoạt động của Đội   
                   b. Chào cờ                                                 d. a và b đúng  
118. Đội hình chữ U trong nghi thức Đội dùng để :
                   a. Tổ chức các nghi lễ của Đội                  c. Hoạt động ngoài trời
                   b. Đốt lửa trại                                            d. a và c đúng                      
119. Khi nghe lệnh tập hợp đội hình sẽ triển khai về :
                   a. Bên trái của chỉ huy                              c. Hai phía của chỉ huy
                   b. Bên phải của chỉ huy                             d. Phía đằng sau của chỉ huy         
120. Khi chỉnh đốn đội ngũ hàng dọc, hàng ngang, chữ U, cự ly rộng giữa 2 đội viên cùng phân đội bằng:
                   a. Một cánh tay trái                                 c. Một cánh tay phải
                   b. Một khuỷu tay trái                                d. Một khuỷu tay phải
121. Nhịp trống cái của bài trống chào cờ được khởi đầu bằng:
                   a. 5 tiếng                                                   c. 3 tiếng
                   b. 4 tiếng                                                   d. 2 tiếng
122. Khi có nhiều đội trống cùng đánh, bắt nhịp cho tất cả là:
                   a. Một trống cái trong các đội                              c. Một người hô
                   b. Một người có gậy điều khiển                           d. Cả a, b, c đều đúng
123. Bài hát được chọn làm Đội ca do nhạc sĩ nào sáng tác :
                   a. Văn Cao                                                c. Trịnh Công Sơn
                   b. Phong Nhã                                           d. Phạm Tuyên
124. Khi chỉnh đốn cự ly hàng dọc, hàng ngang, ai là người phải đưa tay so hàng:
                   a. Phân đội 1 và các phân đội trưởng  
                   b. Tất cả phụ trách của chi đội
                   c. Các phân đội trưởng
                   d. Cả 3 đều đúng
125. Trong đội hình vòng tròn, cự ly hẹp được tạo nên do hai đội viên đứng cạnh nhau là:
                   a. Bằng một cánh tay trái chạm vai nhau
                   b. Nắm tay nhau tạo với thân người một góc khoản 450          
                   c. Bằng một khuỷu tay trái chạm hông nhau
                   d. Nắm tay nhau, đưa tay ra trước mặt
126. Trình tự  thực hiện động tác quay đằng sau là:
                   a. Gót chân trái làm trụ, mũi chân phải làm điểm đỡ, quay người sang phía bên phải 1 góc 180 độ, sau đó rút chân phải lên, trở về tư thế nghiêm.
b. Chân trái rút về sau, 2 gót chân làm trụ, quay ngược chiều kim đồng hồ 1 góc 180 độ, rút chân trái về
                   c. Gót chân phải làm trụ, mũi chân trái làm điểm đỡ, quay người sang phía bên phải 1 góc 180 độ, sau đó rút chân trái lên, trở về tư thế nghiêm.   
                   d. Chân phải rút về phía sau, 2 gót chân làm trụ, quay người về bên trái 1 góc 180 độ, rút chân trái về
127. Động tác giương cờ được thực hiện trong:
                   a. Lễ diễu hành, hội thi nghi thức, lễ chào cờ và đón đại biểu
                   b. Lễ chào cờ, lễ duyệt đội, lễ diễu hành và đón đại biểu      
                   c. Lễ chào mừng, đại hội, lễ chào cờ và sinh hoạt Đội
                   d. Tất cả đều đúng      
128. Động tác vác cờ được dùng trong:
                   a. Lễ diễu hành, khi đưa cờ vào làm lễ chào cờ, lễ duyệt Đội, lễ đón nhận bằng khen, huân chương, ...)      
                   b. Lễ duyệt Đội, khi đưa cờ vào làm lễ kết nạp, lễ đón và thi nghi thức Đội
                   c. Lễ duyệt Đội, đại hội và các sinh hoạt của của Đội
                   d. Tất cả đều đúng   
129. Cấp hiệu chỉ huy Đội của phân đội là:
                   a. Phân đội trưởng: hai sao một vạch       
                   b. Phân đội phó: một sao một vạch
                   c. Ủy viên phân đội: một vạch
                   d. Cả a và b đều đúng   
130. Động tác chào được sử dụng trong lễ chào cờ khi:
                   a. Trống chào cờ đánh                               c. Khi hát quốc ca
                   b. Cờ đang kéo lên                                    d. Cả a, b đều đúng   
131. Tên bài hát được chọn làm Quốc ca và tác giả là:
                   a. Tiếng gôi thanh niên của Lưu Hữu Phước
                   b. Tiến Quân ca của Văn Cao   
                   c. Quốc ca của Nam Cao
                   d. Tiến Quân ca của Phong Nhã
132. Khi thực hiện động tác thắt khăn xong, đuôi khăn:
                   a. Bên trái dài hơn bên phải                      c. Hai bên bằng nhau
                   b. Bên phải dài hơn bên trái                  d. Bên nào dài hơn cũng được
133. Khẩu lệnh so cự  ly rộng của đội hình vòng tròn
                   a. Cự ly rộng nhìn chuẩn - thẳng
                   b. Cự ly rộng đàng trước - thẳng
                   c. Cự ly rộng - thẳng
                   d. Cự ly rộng - Chỉnh đốn đội ngũ  
134. Khẩu lệnh so cự  ly hẹp của đội hình chữ U
                   a. Cự ly hẹp nhìn chuẩn - thẳng    
                   b. Cự ly hẹp đàng trước - thẳng
                   c. Cự ly hẹp - thẳng
                   d. Cự ly hẹp - Chỉnh đốn đội ngũ
135. Tư thế đeo trống con:
                   a. Dây đeo trên vai phải, mặt trống nghiêng so với mặt đất 450
                   b. Dây đeo trên vai trái, mặt trống nghiêng so với mặt đất 450    
                   c. Dây đeo trên vai phải, mặt trống nghiêng so với mặt đất 900
                   d. Dây đeo trên vai trái, mặt trống nghiêng so với mặt đất 900
136. Tư thế của người chỉ huy Đội:
                   a. Chỉ huy phải chuẩn mực
                   b. Nhanh nhẹn, nghiêm túc
                   c. Nhanh nhẹn, nghiêm túc, chuẩn xác, dứt khoát     
                   d. Câu a và b đúng           
137. Sau khi tập hợp, chỉ huy chuyển sang vị trí nào để điều khiển ?
                   a. Sang trái đội hình                                  c. Đứng ở vị trí trung tâm đội hình     
                   b. Sang phải đội hình                                d. Cả 3 đều đúng
138. Nhịp trống cái khởi đầu bài trống chào mừng là:
                   a. 5 tiếng                                                   c. 2 tiếng
                   b. 3 tiếng                                                   d. Không có    
139. Cấp hiệu chỉ huy Đội:
                   a. Khổ 5cm x 6 cm, hai góc dưói tròn - Vạch đỏ 0,5 cm x 4 cm    
                   b. Khổ 5cm x 6 cm, hai góc dưói nhọn - Vạch đỏ 0,7 cm x 4 cm
                   c. Khổ 5cm x 6 cm, hai góc dưói vuông - Vạch đỏ 0,5 cm x 4 cm
                   d. Khổ 5cm x 6 cm, hai góc dưói tròn - Vạch đỏ 0,7 cm x 4 cm
140. Khăn quàng phụ trách Đội theo quy định
                   a. Màu đỏ cờ hình tam giác đều, cạnh đáy 1m, đường cao 0,25m
                   b. Màu đỏ cờ hình tam giác cân, cạnh đáy 1,2m, đường cao 0,3m  
                   c. Màu đỏ cờ hình tam giác đều, cạnh đáy 1,2m, đường cao 0,3m   
                   d. Màu đỏ cờ hình tam giác cân, cạnh đáy 1m, đường cao 0,25m
141. Trưởng thành Đội cho đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh có ý nghĩa là:
                   a. Nghi lễ dành cho các đội viên đã hết tuổi Đội, mỗi năm được tổ chức 1 lần
                   b. Chính là sự công nhận của tổ chức Đội đối với những đội viên đã hết tuổi Đội để chuẩn bị kết nạp vào Đàn TNCS Hồ Chí Minh
                   c. Công nhận của tổ chức Đội về quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của đội viên sau thời gian sinh hoạt trong tổ chức Đội      
                   d. Công nhận của tổ chức Đội về quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của đội viên sau thời gian sinh hoạt trong tổ chức Đội để chuẩn bị kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh    
142. Độ tuổi trưởng thành của đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh theo qui định là:
                   a. Đội viên từ 14 tuổi trở lên
                   b. Đội viên từ 15 tuổi (14 tuổi + 1 ngày)       
                   c. Đội viên từ 15 tuổi trở lên                  
                   d. Đội viên học lớp 8 và lớp 9
143. Ý nghĩa của lễ duyệt Đội là:
                   a. Lễ duyệt Đội được tổ chức để tỏ sự quan tâm của tổ chức đối với tổ chức Đội và nâng cao tinh thần trách nhiệm của các em phụ trách với tổ chức của mình      
                   b. Nghi lễ giới thiệu sự trưởng thành và biểu dương lực lượng của Đội được tổ chức vào các ngày lễ của Đội
                   c. Lễ duyệt Đội được tổ chức để biểu dương lực lượng là nghi thức bắt buộc phải có để giới thiệu với xã hội về tổ chức của Đội
                   d. Lễ duyệt Đội được tổ chức là dịp tạo sự quan tâm của lãnh đạo đồng thời là dịp để biểu dương lực lượng của tổ chức Đội                 
144. Ý nghĩa của lễ diễu hành là :
                   a. Lễ diễu hành được tổ chức để biểu dương lực lượng đồng thời để kiểm tra việc thực hiện nghi thức Đội của đội viên  (PT)
                   b. Lễ diễu hành được tổ chức  để giới thiệu thành tích và sự trưởng thành của Đội TNTP Hồ Chí Minh  .
                   c. Lễ diễu hành được tổ chức  để biểu dương lực lượng và để giới thiệu thành thành tích của Đội TNTP Hồ Chí Minh  .  
                   d. Cả a, b, c đều đúng
145. Sinh hoạt truyền thống là nghi lễ:
                   a. Là nghi lễ được tổ chức để ôn lại truyển thống trong các buổi sinh hoạt Đội
                   b. Là hoạt động thông qua các hoạt cảnh về các gương anh hùnh để giáo dục truyền thống cho đội viên .
                   c. Là nghi lễ được tổ chức trong những lễ hội lớn của  Đội TNTP Hồ Chí Minh
                   d. Là nghi lễ lớn gắn liền với chào cờ, được tổ chức trong những lễ hội lớn của Đội như: Đại hội Đội , Liên hoan CNBH, ngày truyền thống Đội ...  
146. Các hình thức sinh hoạt truyền thống là:
                   a. Tưởng nhớ Bác Hồ - Truyền thống dân tộc - Tiếp bước cha anh
                   b. Truyền thống dân tộc - Ca ngợi các gương anh hùng - Truyển thống Đội 
                   c. Nhớ ơn Bác Hồ - Truyền thống Đội  - ca ngợi về Đảng Cộng sản Việt Nam
                   d. Truyền thống Đội  - Tiếp bước cha anh - Tưởng nhớ Bác Hồ  
147. Sinh hoạt truyền thống Đội được tổ chức :
                   a. Trong các buổi lễ chào cờ, Liên hoan CNBH
                   b. Trong lễ kỷ niệm ngày thành lập Đội , trong những buổi sinh hoạt Đội , thi văn nghệ
                   c. Trong lễ kỷ niệm ngày thành lập Đội, Liên hoan CNBH, thi văn nghệ
                   d. Trong Đại hội Đội, lễ kỷ niệm ngày thành lập Đội, liên hoan CNBH…   
148. Để tiến hành lễ duyệt Đội cần chuẩn bị:
                   a. -Đồng phục cho đội viên (áo, quần (váy),giầy ...)   
                        -Cờ Đội , trống, găng tay, nón ca lô, băng nghi thức
                        - Đội hình trong lễ duyệt Đội : cầm cờ, hộ cờ
                        - Phổ biến một số yêu cầu trước với đại biểu đi duyệt Đội
                   b. -Đội hình trong lễ duyệt Đội  
                        -Đồng phục cho đội viên
                        -Phổ biến một số yêu cầu trước với đại biểu đi duyệt Đội
                   c. - Đoàn đại biểu đi duyệt Đội              
                        - Đội hình các Liên Đội
                        - Đồng phục cho đội viên
                        - Hoa tặng các Liên đội khi đại biểu đi duyệt Đội (nếu có)
                   d. - Đội hình trong lễ duyệt Đội
                        -Cờ Đội , trống, găng tay, nón ca lô, băng nghi thức
                        -Đồng phục cho đội viên
                        - Hoa tặng các Liên đội khi đại biểu đi duyệt Đội
149. Cấp Đội nào có trách nhiệm tiến hành lập danh sách đội viên đến tuổi trưởng thành
                   a. Tổng phụ trách                                      c. Liên Đội
                   b. Chi đội                                                 d. Cả a, b, c đều đúng
150. Khi đoàn đại biểu đi duyệt Đội đến đơn vị nào thì đơn vị đó thực hiện các động tác như sau:
                   a. Chỉ huy hô : “Chào” - Cờ chi Đội giương cao, đội viên giơ tay chào. Khi đại biểu đi qua, chỉ huy đơn vị hô “Thôi”, đội viên bỏ tay xuống, cờ về tư thế nghiêm     
                   b. Cờ đơn vị giương lên chỉ huy đơn vị hô “chào !” - Tất cả đội viên giơ tay chào và đồng thanh hô to “Chúc đại biểu khỏe”. Khi đại biểu đi qua, chi huy đơn vị hô “Thôi !”, đội viên bỏ tay xuống, cờ về tư thế nghiêm   
                   c. Chỉ huy đơn vị hô “chào !” - Tất cả đội viên giơ tay chào và đồng thanh hô to “Chúc đại biểu khỏe”. Khi đại biểu đi qua, chi huy đơn vị hô “Thôi !”, đội viên bỏ tay xuống
                   d. Chỉ huy hô “nghiêm!” tất cả đội viên đứng nghiêm và đồng thanh hô “Kính chúc quý đại biểu khỏe”. Khi đại biểu đi qua, chi huy đơn vị hô “Thôi !”, đội viên bỏ tay xuống
151. Muốn thành lập 1 chi đội mới, ít nhất phải có bao nhiêu đội viên :
                   a. Có 2 đội viên trở lên                             c. Có 4 đội viên trở lên
                   b. Có 3 đội viên trở lên                           d. Có 5 đội viên trở lên
152. Cấp nào ký quyết định trưởng thành cho đội viên đến tuổi trưởng thành.
                   a. BCH Liên đội                                        c. Tổng phụ trách
                   b. BCH Chi đoàn                                      d. Hội đồng Đội xã, phường           
153. Những điều kiện để kết nạp đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh :
                   a. Là những thiếu niên từ 9 đến 15 tuổi, tự nguyện xin vào Đội và được quá nửa số đội viên trong chi Đội đồng ý     
                   b. Là những thiếu niên từ 8 đến 15 tuổi, tự nguyện xin vào Đội và được 1/4 số đội viên trong chi Đội đồng ý
                   c. Là những thiếu niên từ 10 đến 14 tuổi, tự nguyện xin vào Đội (có sự đồng ý của phụ huynh) và được tất cả đội viên trong chi Đội đồng ý
                   d. Là những đội viên  từ 9 đến 14 tuổi, tự nguyện xin vào Đội (đơn có ý kiến của phụ huynh đồng ý cho tham gia tổ chức  Đội) và được quà nửa số đội viên trong chi Đội đồng ý
154. Trong buổi lễ kết nạp đội viên , đội viên mới đứng nghiêm trang đọc lời hứa: “Trước ảnh Bác và cờ Đội , tôi - đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh , xin hứa:
                   a. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy - Tuân theo điều lệ Đội “     
                   b. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy - Tuân theo điều lệ Đội và thực hiện tốt các phong trào của Đội để ra “
                   c. Tuân theo điều lệ Đội - Giữ gìn danh dự Đội  - Học tập tốt,  lao động tốt”
                   d. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy - Tuân theo điều lệ Đội -giữ gìn danh dự Đội“      
155. Quyết định kết nạp đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh  do ai ký quyết định :
                   a. Liên đội trưởng                                c. Tổng phụ trách
                   b. Bí thư Đoàn trường                         d. Chủ tịch Hội đồng Đội xã - phường x 
156. Lễ kết nạp đội viên theo qui định được tổ chức ở cấp :
                   a. Chi Đội                                                 c. Liên Đội
                   b. Cả 2 đều đúng                                       d. Cả 2 đều sai
157. Một trong những mục đích của đại hội Đội là:
                   a. Xác định chương trình hoạt động Đội trong năm học mới
                   b. Nhằm lựa chọn, bầu cử ra BCH Đội điều hành công tác Đội trong năm học theo nghị quyết của đại hội Đội   
                   c. Tạo khí thế thi đua ngay từ đầu năm học
                   d. Cả 3 câu trên đều đúng                     
158. Cơ cấu Ban chỉ huy Chi Đội có số lượng từ:
                   a. 1 đến 2 em                                             c. 3 đến 7 em            
                   b. 7 đến 9 em                                             d. 7 đến 13 em
159. Lễ chào cờ Đội được tổ chức lúc:
                   a. Mở đầu các sinh hoạt và hoạt động của Đội     
                   b. Chào cờ đầu tuần tại trường
                   c. Khai mạc các sinh hoạt và hoạt động của nhà trường
                   d. Câu a, b đúng                    
160. Đội TNTP Hồ Chí Minh là một tổ chức :
                   a. Của Đảng dành cho thiếu nhi Việt nam do Bác Hồ sáng lập và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách      
                   b. Của thiếu nhi Việt nam do Đảng và Bác Hồ sáng lập và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách                 
                   c. Tổ chức Cộng sản nhỏ tuổi dành cho thiếu nhi Việt nam do Bác Hồ sáng lập và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách
                   d. Tất cả đều đúng
161. Cơ cấu Ban chỉ huy Liên Đội có số lượng từ:
                   a. 7 đến 15 em                                           c. 3 đến 7 em             
                   b. 7 đến 19 em                                           d. 5 đến 21 em          
162. Khi đánh trống Đội, hai tay cầm dùi trống theo cách sau:
a-      Tay trái úp, tay phải mở.
b-      Tay trái, phải cùng úp.
c-      Tay phải úp, tay trái mở.     
d-     Tay trái, phải cùng mở.
163. Tiếng trống cái khởi đầu bài trống Hành tiến là:
a-      3 tiếng                                     c-   5 tiếng
b-     4 tiếng                                                 d-   Không có.  
164. Tiếng trống cái khởi đầu bài trống chào mừng là:
a-      2 tiếng                                                 c-   Không có.            
b-      3 tiếng                                                 d-  b và c  đều đúng.
165. Tiếng trống cái khởi đầu bài trống Chào cờ là:
a-      3 tiếng                                     c-   4 tiếng
b-      5 tiếng                                     d-   Không có.  
166. Bài trống Chào cờ được sử dụng vào:
a-      Lễ chào cờ ở trường.
b-      Lễ chào cờ ở các cơ quan Nhà nước.
c-      Lễ chào cờ trong tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh.         
d-     Tất cả đều đúng.
167. Các bài trống Đội quy định hiện nay là:
a-      Trống chào cờ, trống đệm Quốc ca, Đội ca.
b-      Trống hành tiến, trống chào cờ.
c-      Trống chào cờ, trống chào mừng, trống cổ động. 
d-     Trống chào cờ, trống chào mừng, trống hành tiến.          
168. Tư thế đeo trống Cái:
a-      Dây đeo để trên vai phải, mặt trống nghiêng 45 độ so với mặt đất.
b-      Dây đeo để trên vai trái, mặt trống nghiêng 45 độ so với mặt đất.
c-      Dây đeo để trên vai phải, mặt trống nghiêng 90 độ so với mặt đất.
d-     Dây đeo để trên vai trái, mặt trống nghiêng 90 độ so với mặt đất. 
169. Khi đánh trống Cái:
a-      Gõ đầu dùi thẳng góc vào mặt trống.
b-      Gõ đầu dùi phất vào mặt trống.  
c-      Cả a và b đều đúng.
d-     Cả a và b đều sai.     
170. Tay cầm dùi trống con ở vị trí:
a-      Khoảng 1/3 thân dùi, tính từ đầu dùi từ trên xuống.       
b-      Khoảng 2/3 thân dùi, tính từ đầu dùi từ dưới lên.
c-      Cả a và b đều đúng. 
d-     Cả a và b đều sai.
171. Lễ chào cờ theo nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh là nghi thức mở đầu:
a-      Các sinh hoạt và hoạt động của Đội. 
b-      Chào cờ đầu tuần tại trường.
c-      Khai mạc các sinh hoạt và hoạt động của nhà trường.
d-     Câu a và b đúng.      
172. Hình thức lễ chào cờ là:
a-      Cờ treo trên lễ đài hoặc trên cột cờ.
b-      Cờ được đội viên cầm, đứng trước đơn vị.
c-      Kéo cờ.
d-     Tất cả đều đúng.        
173. Trong diễn tiến lễ chào cờ theo nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.
a-      Phút mặc niệm diễn ra trước khi hô đáp khẩu hiệu Đội. 
b-     Phút mặc niệm diễn ra sau khi hô đáp khẩu hiệu Đội.     
c-      Cả a và b đều đúng.
d-     Cả a và b đều sai.
174. Trong diễn tiến lễ chào cờ theo nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.
a-      Sinh hoạt truyền thống diễn ra sau khi hô đáp khẩu hiệu Đội. 
b-     Sinh hoạt truyền thống diễn ra trước khi hô đáp khẩu hiệu Đội.           
c-      Cả a và b đều đúng.
d-     Cả a và b đều sai.
175. Lễ duyệt Đội được tổ chức nhằm:
a-      Thể hiện sự quan tâm của các tổ chức đối với tổ chức Đội.
b-      Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các em đội viên với tổ chức của mình.
c-      Cả a và b đều đúng. 
d-     Cả a và b đều sai.     
176. Lễ diễu hành được tổ chức để:
a-      Chào đại biểu và ổn định vị trí các đơn vị.
b-      Ổn định  vị trí tập kết các đơn vị.
c-      Biểu dương lực lượng, giới thiệu thành tích của Đội TNTP Hồ Chí Minh.  
d-     Tất cả đều đúng.      
177. Trong đội hình diễu hành, khoảng cách giữa hai chi đội nối tiếp nhau là:
a-      3 mét                                       c-  5 mét.        
b-      4 mét                                       d-  6 mét
178. Trong đội hình diễu hành, khoảng cách giữa đội cờ liên đội với Ban chỉ huy liên đội là:
a-      1 mét                                                  c-   3 mét         
b-      2 mét.                                                  d-  4 mét
179. Trong đội hình diễu hành, khoảng cách giữa Ban chỉ huy liên đội với đội trống là:
a-      1 mét.                                                              c-   3 mét.       
b-      2 mét.                                                  d-  4 mét
180. Trong đội hình diễu hành, khoảng cách giữa cờ chi đội với Ban chỉ huy chi đội là:
a-      1 mét.                                                  c-   3 mét
b-      2 mét.                                                  d-  4 mét
181. Trong đội hình diễu hành, khoảng cách giữa Ban chỉ huy chi đội với chi đội là:
a-      1 mét.                                                  c-   3 mét
b-       2 mét.                                                             d-  4 mét
182. Điều kiện thành lập một chi đội mới, ít nhất phải có bao nhiêu đội viên:


a-      Có 2 đội viên trở lên.
b-     Có 3 đội viên trở lên.            
c-      Có 4 đội viên trở lên.
d-     Có 5 đội viên trở lên.


183. Việc thành lập và tổ chức công nhận chi đội mới do:
a-      Ban chỉ huy liên đội quyết định. 
b-     Hội đồng Đội xã, phường quyết định.        
c-      Tổng phụ trách quyết định.
d-     Ban giám hiệu quyết định.
184. Mỗi lần kết nạp đội viên số lượng không quá:
a-      10 đội viên.                                                   c-  20 đội viên
b-      15 đội viên.                                                     d-  30 đội viên.
185. Lễ kết nạp đội viên được tổ chức ở cấp:
a-      Chi đội.                                                          c-  Cả 2 đều đúng
b-      Liên đội                                                           d-  Cả 2 đều sai.
186. Độ tuổi trưởng thành của đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh là:


a-      Đội viên từ 14 tuổi trở lên.
b-     Đội viên từ 15 tuổi trở lên.   
c-      Đội viên học lớp 8 và lớp 9.
d-     Tất cả đều sai.


187.  Người trúng cử BCH liên đội phải:
a-      Được trên 1/2 tổng số phiếu bầu và theo thứ tự từ cao xuống.    
b-      Được trên 2/3 tổng số phiếu bầu và theo thứ tự từ cao xuống.
c-      Được trên 3/4 tổng số phiếu bầu và không cần thứ tự.
d-     Được 100% tổng số phiếu bầu và không cần thứ tự.
188. Độ tuổi kết nạp Đoàn cho đội viên ưu tú là bao nhiêu?


a. 14tuổi.
b. 16 tuổi     
c. 15 tuổi.
d. Đủ 15 tuổi.


189. Kể từ ngày thanh lập đến nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có bao nhiêu tên gọi?


a. 4 lần.
b. 5 lần.
c. 6 lần.
d. 7 lần.


190. Theo Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em thì công dân Việt Nam bao nhiêu tuổi được gọi là trẻ em?


a. 15 tuổi
b. Dưới 16 tuổi. x
c. 17 tuổi.
d. Dưới 18 tuổi.


191. Trong Cờ Đội, đường kính của Huy hiệu bằng bao nhiêu chiều rộng của lá Cờ?


a. 3/5.
b. 2/3.
c. 2/5.
d. 1/3.


192. Cấp cơ sở của Đội TNTP Hồ CHí Minh là gì?
a. Phân đội, Chi đội và Liên đội.
b. Liên đội.
c. Chi đội và Liên đội.
d. Phân đội và Chi đội.
193. Bác Hồ đi tìm dường cứu nước, làm phụ bếp trên tàu La-tút-xơ-Tơ-rê-vin của Pháp làm công nhân thời vụ ở Hắc Lem, làm nghề cào tuyết, đốt lò và phụ bếp ở Luân Đôn, làm thợ ở Pari vào năm nào?


a. Năm 1911 đến 1913
b. Năm 1911 đến 1915
c. Năm 1911 đến 1917
d. Năm 1911 đến 1919


194. Đội TNTP Hồ Chí Minh lấy gì để làm mục tiêu phấn đấu, rèn luyện?
a. 5 điều Bác Hồ dạy làm mục tiêu phấn đấu rèn luyện của Đội viên.
b. Chương trình rèn luyện đội viên.
c. Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.
d. Cả 3 câu a,b,c đều đúng.
195. Tháng 3 năm 1951 tại Việt Bắc, Hội nghị cán bộ Đoàn đã thống nhất một chủ trương mới cho tổ chức Đội là:


a. Đội viên đeo khăn quàng đỏ.
b. Quy định tuổi đội viên.
c. Ban hành Điều lệ Đội.
d. Cả a,b,c đều đúng.


196. Đội là lực lượng giáo dục:


a. Trên địa bàn dân cư.
b. Trong nhà trường.
c. Ngoài nhà trường.
d. Trong và ngoài nhà trường.


197. Có bao nhiêu đặc trưng, nguyên tắc cơ bản giáo dục của Đội mà GV TPT Đội cần nắm?
a. Có 2 nguyên tắc. Bao gồm: nguyên tắc tự nguyện; nguyên tắc tự quản có sự hướng dẫn của phụ trách. x
b. Có 4 nguyên tắc. Bao gồm: nguyên tắc tự nguyện; nguyên tắc tự quản; nguyên tác bình đẳng; nguyên tắc cần có sự hướng dẫn của phụ trách.
c. Có 2 nguyên tắc. Bao gồm: nguyên tắc tự nguyện; nguyên tắc tự quản.
d. Có 5 nguyên tắc. Bao gồm: nguyên tắc tự nguyện; nguyên tắc tự quản; nguyên tắc bình đẳng; nguyên tắc dân chủ; nguyên tắc cần có sự hướng dẫn của phụ trách.
198. Phong trào “Áo lụa tặng bà” được Hội đồng Đội Trung ương phát động vào ngày tháng năm nào?


a. 20/10/1994.
b. 20/10/1991.
c. 15/5/1994.
d. 15/5/1994.

199. Các biểu trưng của Đội TNTP Hồ Chí Minh gồm:
a. Cờ đội, trống Đội, huy hiệu Đội, khẩu hiệu Đội TNTP Hồ Chí Minh
b. Cờ Đội, huy hiệu Đội, khăn quàng, Đội ca, khẩu hiệu Đội TNTP Hồ Chí Minh.
c. Nghi thức Đội, nghi lễ Đội, huy hiệu Đội.
d. Cả 3 câu a,b,c, đều đúng.
200. Theo Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em, trẻ em có bao nhiêu quyền và bổn phận?
a. 15 Quyền và 10 Bổn phận.
b. 15 Quyền và 5 Bổn phận.
c. 10 Quyền và 5 Bổn phận.
d. 10 Quyền và 10 Bổn phận.

Nguồn tin: doantunghia.net

Tổng số điểm của bài viết là: 58 trong 13 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Lịch Sử Xây Dựng & Bảo Vệ Biển Đảo Việt Nam


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG