22:08 EDT Thứ sáu, 05/06/2020

Trang nhất » Tin Tức » Tin giáo dục

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KÌ 2 VÀ TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM 2018

Thứ năm - 05/04/2018 00:29
KẾ HOẠCH Ôn tập, kiểm tra học kỳ II-Năm học: 2017-2018
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 và theo Công văn Số 181/PGDĐT-THCS ngày 26/3/2018 của PGD Hòa Vang về việc  Hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kì II năm học 2017-2018, trường THCS Nguyễn Văn Linh xây dựng kế hoạch kiểm tra học kì II năm học 2017-2018 như sau:
I. CÔNG TÁC BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA  
1. Môn kiểm tra
 Sở GDĐT ra đề kiểm tra học kì II năm học 2017-2018 của 8 môn học ở các khối lớp 9, gồm: Ngữ văn, Toán (90 phút /môn); Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học và Sinh học (45 phút /môn) - lịch kiểm tra gửi kèm.
Phòng GDĐT ra đề kiểm tra học kỳ II năm học 2017-2018 của 3 môn học lớp 6,7,8 gồm: Ngữ văn và Toán (90 phút /môn); Tiếng Anh (45 phút /môn) - lịch kiểm tra gửi kèm.
Nhà trường ra đề kiểm tra học kì II năm học 2017-2018 của các môn học còn lại của khối 6,7,8,9.
  2. Hình thức kiểm tra 
      - Đối với các môn do Sở GD và Phòng GD ra đề: Kiểm tra theo hình thức tự luận. Riêng môn tiếng Anh: kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận; đề kiểm tra không bao gồm nội dung kỹ năng nghe, nói (kỹ năng nghe nói đã được thực hiện trong kiểm tra thường xuyên); PGD ra đề chương trình 10 năm đối với các lớp 6,7,8.
- Đối với các môn do trường ra đề: Kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận. 
3. Thời gian kiểm tra
- Khối 9: Từ 19/4/2018 đến 23/4/2018.
- Khối 6,7,8: Từ 3/5/2017 đến 9/5/2017.
4. Nội dung, yêu cầu của đề kiểm tra
a. Nội dung, phạm vi kiểm tra
- Lớp 9: Chương trình từ đầu học kì II đến thết tuần 29 theo tài liệu phân phối chương trình tham khảo của Sở.
- Lớp 6,7,8: Chương trình từ đầu học kì II đến thết tuần 30 theo tài liệu phân phối chương trình tham khảo của Sở
b. Các yêu cầu của đề kiểm tra
- Kiểm tra những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kĩ năng thực hành của học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và điều chỉnh nội dung của Chương trình giáo dục phổ thông với các cấp độ: Biết, Thông hiểu, Vận dụng, Sáng tạo; dành tối thiểu 50% làm bài cho các nội dung thông hiểu, vận dụng; phù hợp với định hướng đổi mới việc kiểm tra, đánh giá của Bộ GDĐT; phân loại được trình độ học sinh.   
- Đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn như: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, cần coi trọng đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng tăng cường kiểm tra vận dụng kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn; hạn chế yêu cầu học sinh ghi nhớ máy móc. Lưu ý việc ra đề kiểm tra tránh những nội dung thiếu chính xác, thiếu nguồn gốc hợp pháp, không phù hợp lứ tuổi và những vấn đề ngạy cảm...
c. Nhóm chuyên môn thống nhất biên soạn đề cương ôn tập cho học sinh. Trên cơ sở đề cương ôn tập, mỗi giáo viên ra 1 đề kiểm tra học kỳ  nộp về Phó hiệu trưởng ( 1 đề in và gởi qua email nganhuanh0129@gmail.com). Trên cơ sở đề cương và đề thi của giáo viên, Hội đồng ra đề thi sẽ chọn đề chính thức. Đề kiểm tra học kì là tài liệu mật nên đề nghị giáo viên thực hiện tốt việc bảo mật đề thi, không đưa qua người thứ hai. Mỗi giáo viên ra đề và duyệt đề cần có cam kết bảo mật đề thi. 
II. QUY TRÌNH TỔ CHỨC KIỂM TRA
1. Giáo viên làm công tác coi thi có mặt trước giờ thi ít nhất 30 phút. Giáo viên làm công tác kiểm tra và giám thị văn phòng có trách nhiệm kiểm tra nề nếp học sinh, vệ sinh phòng thi trước giờ thi.
2. Trước mỗi buổi kiểm tra, họp Hội đồng coi kiểm tra để phổ biến những việc cần làm, lập biên bản xác nhận tình trạng niêm phong của các bì đựng đề, phân công công việc cho từng thành viên của Hội đồng trong buổi kiểm tra.
3. Thực hiện văn bản chỉ đạo của Phòng GD, tùy theo số lượng học sinh, Hiệu trưởng chọn vừa đủ cán bộ, giáo viên tham gia công việc phân chia đề kiểm tra cho các phòng. Không cử cán bộ, giáo viên có con, em ruột tham dự kì kiểm tra tham gia việc phân chia đề kiểm tra hoặc tiếp xúc với đề kiểm tra trước thời gian làm bài. Trong suốt thời gian kiểm tra (từ khi mở đề đến khi kết thúc giờ làm bài kiểm tra), cán bộ, giáo viên, nhân viên không được sử dụng điện thoại di động. Trong trường hợp cần thiết, lãnh đạo nhà trường sử dụng điện thoại di động để liên lạc với Sở hoặc Phòng giáo dục.
4. Trong quá trình kiểm tra, CBQL được phân công trực các buổi kiểm tra nếu có phát hiện sai sót của đề hoặc hướng dẫn chấm thì thực hiện như sau:
- Đánh giá ngay mức độ sai sót, báo cáo nhanh đến cấp có thẩm quyền để xin ý kiến giải quyết nhằm bảo đảm quyền lợi của học sinh.
- Không tự ý giải quyết, điều chỉnh đề và hướng dẫn chấm khi chưa được sự thống nhất.
- Bảo mật thông tin, không được đưa thông tin sai sót lên mạng xã hội, không cung cấp thông tin sai lệch cho báo chí và người khác. Thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm phát ngôn của đơn vị mình.
5. Giáo viên coi thi phải ký tên vào bài thi, giao nộp bài thi đầy đủ, kiểm tra sĩ số học sinh. Giáo viên làm giám thị văn phòng có trách nhiệm kiểm tra số lượng bài thi do giáo viên nộp.
6. Học sinh nộp bài thi khi có hiệu lệnh thu bài, học sinh không được ra khỏi phòng thi khi chưa hết thời gian làm bài.
7.Về việc chấm kiểm tra: Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức chấm bài kiểm tra theo đúng hướng dẫn chấm của các cấp; phân công người chấm đảm bảo tính khách quan, công bằng, thực hiện đúng quy trình cho điểm, lên điểm, bảo mật điểm số trong quá trình chấm.Đối với trường hợp được phân công chấm chéo, chấm thay thì người chấm trực tiếp bài kiểm tra chịu trách nhiệm hoàn toàn điểm số, không ai được chấm lại hoặc làm thay đổi điểm. Đối với những trường hợp xin xem lại, phúc khảo, khiếu nại...Hiệu trưởng thành lập hội đồng chấm lại bài kiểm tra và đảm bảo quy trình, khách quan, công bằng cho học sinh.
III. CÔNG TÁC ÔN TẬP HỌC KÌ II
- BGH triển khai kế hoạch kiểm tra học kì II đến HĐSP. Các tổ chuyên môn căn cứ kế hoạch của trường để tổ chức cho giáo viên thực hiện. Tổ chuyên môn phân công giáo viên biên soạn đề cương ôn tập và hướng dẫn học sinh soạn đề cương. Nội dung ôn tập giới hạn quy định theo công văn của Phòng GD. Hạn cuối ngày 31/3/2018( đối với khối 9) và ngày 05/04/2018( đối với khối 6,7,8), học sinh phải có đầy đủ đề cương các môn học. Các nội dung được thể hiện cụ thể qua biên bản sinh hoạt tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn. Tổ trưởng chuyên môn có trách nhiệm kiểm tra biên bản nhóm chuyên môn và nhắc nhở giáo viên thực hiện tốt kế hoạch.
- Giáo viên bộ môn hướng dẫn và kiểm tra việc soạn đề cương, học đề cương của học sinh. GVCN có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở học sinh ôn tập, chỉ đạo cho Ban cán sự lớp điều hành lớp tự ôn tập, soạn đề cương để ôn tập; sử dụng 15 phút đầu giờ để kiểm tra việc soạn đề cương của lớp; phát huy hiệu quả hình thức đôi bạn học tập để kèm cặp, giúp đỡ học sinh yếu kém tiến bộ.
- Giáo viên bộ môn kiểm tra việc thực hiện chương trình học của học sinh, cho học sinh hoàn thành đầy đủ các bài kiểm tra, kiểm tra bổ sung các bài kiểm tra còn thiếu; có hình thức kiểm tra phù hợp, quan tâm hơn đến các đối tượng học sinh khuyết tật, học sinh yếu kém.
- Giáo viên bộ môn sử dụng các tiết tăng cường, tự chọn để ôn tập thêm cho học sinh, tăng cường các bài tập, hướng dẫn  cụ thể việc tự ôn tập ở nhà.
IV. LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ II (đính kèm)
Trên đây là kế hoạch ôn tập, kiểm tra học kì II năm học 2017-2018. Đề nghị CB- GV nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:                                                                           
 - Tổ CM;                                                                   
  - Lưu: VT. KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Nguyễn Thị Thanh Nga
 
 
                                                                                           
 

Tác giả bài viết: BGH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Lịch Sử Xây Dựng & Bảo Vệ Biển Đảo Việt Nam


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG