VĂN BẢN CÔNG KHAI

Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách quý 4 năm 2018 của trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh
/uploads/news/2019_03/bieu-cong-khai-theo-quy-dinh-tt61-cua-truong-3.xlsCăn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;Căn cứ quyết toán chi ngân sách quý 4 của trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh; Nay nhà trường công khai dự toán ngân sách quý 4 năm 2018(kèm theo nội dung đính kèm/uploads/news/2019_03/images.jpg)

Tác giả bài viết: Phạm Phú Thuận

Nguồn tin: Trường THCS Nguyễn Văn Linh