20:45 EDT Thứ sáu, 05/06/2020

Trang nhất » Thông tin nhà trường » Lịch công tác » Kế hoạch lao động

KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG ĐẦU NĂM HỌC 2013-2014

KẾ HOẠCH LAO ĐỘNG CHUẨN BỊ NĂM HỌC MỚI 2013-2014 Thời gian: Ngày 14/8/2013

Ngày chủ nhật Xanh -Sạch-Đẹp

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN “NGÀY CHỦ NHẬT XANH –SẠCH-ĐẸP” Chủ nhật ngày 03/02/2013(từ 7g30 đến 10g30)Thực hiện ra quân tổng vệ sinh trường lớp -Thứ hai, thứ ba 04-05/02/2013: Các lớp lao động chưa tốt tiếp tục lao động bổ sung.

 

Lịch Sử Xây Dựng & Bảo Vệ Biển Đảo Việt Nam


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG