22:32 EDT Thứ sáu, 05/06/2020

Trang nhất » Thông tin nhà trường » Kế hoạch nhà trường

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 6 NĂM 2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 6 NĂM 2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 6 NĂM 2020

KẾ HOẠCH Thực hiện chủ đề năm 2019 “Năm môi trường - Cải cách hành chính và thu hút đầu tư”

KẾ HOẠCH Thực hiện chủ đề năm 2019 “Năm môi trường - Cải cách hành chính và thu hút đầu tư”

Thực hiện kế hoạch số 120,121,122-KH/HU ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Huyện ủy Hòa Vang về thực hiện chủ đề năm 2019 về “Năm môi trường - Cải cách hành chính và thu hút đầu tư” và

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâmcủa ngành và 03 nhiệm vụ trọng tâm của trường năm 2018

KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâmcủa ngành và 03 nhiệm vụ trọng tâm của trường năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số103/KH-PGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang về Kế hoạch triển khai thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm của ngành năm 2019;

KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động “ Học tập trải nghiệm-Sống trách nhiệm yêu thương”

KẾ HOẠCH Tổ chức hoạt động “ Học tập trải nghiệm-Sống trách nhiệm yêu thương”

Thực hiện Hướng dẫn số 221/HD-NV ngày21/9/2018 của Phòng Nội vụ huyện Hòa Vang; thực hiện công tác thi đua năm học 2018-2019,

KẾ HOẠCH Thực hiện “Văn hóa văn minh đô thị” năm 2019

KẾ HOẠCH Thực hiện “Văn hóa văn minh đô thị” năm 2019

Thực hiện công văn số 118/KH-PGDĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang ngày 04 tháng 3 năm 2019 về Kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị 43-CT/TU về xây dựng “Văn hóa văn minh đô thị” năm 2019 trong ngành Giáo dục huyện Hòa Vang,

KẾ HOẠCH Công tác chính trị tư tưởng, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học: 2018-2019

KẾ HOẠCH Công tác chính trị tư tưởng, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học năm học: 2018-2019

Căn cứ công văn số 276/HD-PGD ĐT của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang ngày 04 tháng 10 năm 2018 về hướng dẫn công tác chính trị tư tưởng, hoạt động ngoại khóa và y tế trường học;

KẾ HOẠCH Phụ đạo học sinh yếu kém-Năm học 2018-2019

KẾ HOẠCH Phụ đạo học sinh yếu kém-Năm học 2018-2019

Tiếp tục thực hiện các công văn chỉ đạo của ngành nhằm thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019, nhằm nâng cao chất lượng đại trà, tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác phụ đạo học sinh yếu kém. Coi đây là một nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường

KẾ HOẠCH Kiểm tra theo chuyên đề- Năm học 2018 – 2019

KẾ HOẠCH Kiểm tra theo chuyên đề- Năm học 2018 – 2019

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, thực hiện công tác kiểm tra toàn diện chuyên môn giáo viên năm học 2018-2019,

KẾ HOẠCH Bồi dưỡng học sinh giỏi- Năm học : 2018-2019

KẾ HOẠCH Bồi dưỡng học sinh giỏi- Năm học : 2018-2019

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, nhằm duy trì và nâng cao chất lượng đội ngũ học sinh giỏi của nhà trường trong năm học 2018-2019.

KẾ HOẠCH Dạy học tự chọn-Năm học 2018-2019

KẾ HOẠCH Dạy học tự chọn-Năm học 2018-2019

Thực hiện công văn số 599/PGDĐT-THCS ngày 19/9/2018 của Phòng GDĐT huyện Hòa Vang về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học cơ sở năm học 2018-2019, nhằm tạo điều kiện cho học sinh có thêm thời gian học tập các bộ môn, nâng cao chất lượng bộ môn,

KẾ HOẠCH Dạy học nội dung giáo an toàn giao thông năm học 2018-2019

KẾ HOẠCH Dạy học nội dung giáo an toàn giao thông năm học 2018-2019

Thực hiện công văn số: 2960/KH-SGDĐT ngày 01/10/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về Kế hoạch triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông cấp THCS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2018-2019,

KẾ HOẠCH Hoạt động chuyên môn- Năm học 2018-2019

KẾ HOẠCH Hoạt động chuyên môn- Năm học 2018-2019

Thực hiện công văn số 599/PGDĐT-THCS ngày 19/9/2018 của Phòng GDĐT huyện Hòa Vang về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học cơ sở năm học 2018-2019,

KẾ HOẠCH Tổ chức giải Thể Thao học sinh cấp trường năm học 2018 – 2019

KẾ HOẠCH Tổ chức giải Thể Thao học sinh cấp trường năm học 2018 – 2019

Thực hiện công văn số 539 /PGDĐT-THCS ngày 19/9/2018 của Phòng GDĐT huyện Hoà Vang về việc tổ chức giải TTHS cấp trường và cấp huyện năm học 2018-2019.

KẾ HOẠCH Dạy học lịch sử Đảng bộ huyện Hòa Vang- Năm học 2018-2019

KẾ HOẠCH Dạy học lịch sử Đảng bộ huyện Hòa Vang- Năm học 2018-2019

Thực hiện Kế hoạch số 53-KH/HU ngày 22/5/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc đưa lịch sử Đảng bộ huyện Hòa Vang vào giảng dạy trong các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện;

KẾ HOẠCH Về việc tích hợp nội dung Giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn và vật liệu chưa nổ vào các tiết HĐ NGLL năm học 2018-2019

KẾ HOẠCH Về việc tích hợp nội dung Giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn và vật liệu chưa nổ vào các tiết HĐ NGLL năm học 2018-2019

Thực hiện theo Công văn số 650/PGDĐT-THCS ngày 10/10/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang về việc PTTNBM, vật liệu chưa nổ bậc THCS năm học 2018-2019, trường THCS Nguyễn Văn Linh xây dựng Kế hoạch dạy học tích hợp nội dung giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn và vật liệu chưa nổ vào các tiết dạy và HĐ NGLL

 

Lịch Sử Xây Dựng & Bảo Vệ Biển Đảo Việt Nam


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG