16:50 ICT Thứ bảy, 04/07/2020

Trang nhất » Thông tin nhà trường » Thông báo

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 6 NĂM 2020

Thứ ba - 02/06/2020 16:53
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 6 NĂM 2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 6 NĂM 2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 6 NĂM 2020
UBND HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG THCS
NGUYỄN VĂN LINH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:      /KH-THCSNVL Hòa Phước,  ngày 30   tháng 5  năm 2020
 
KẾ HOẠCH
Chuyên môn tháng 6 năm 2020

 
 
 

 I. KẾ HOẠCH THÁNG 6/2020
1. Tổ chức Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6
2. Hoạt động dạy học
Tiếp tục thực hiện chương trình học kì 2 năm học 2019-2020.
Các tổ chuyên môn và giáo viên tiếp tục thực hiện thao giảng, dự giờ, kiểm tra nội bộ, kiểm tra chuyên đề giáo viên theo kế hoạch.
Tăng cường việc sử dụng đồ dùng dạy học và ứng dụng CNTT trong giảng dạy. Thực hiện nghiêm giờ giấc lên lớp.
Thực hiện dạy lồng ghép tích hợp theo kế hoạch (KNS, ATGT, BLHĐ, PCTNTT, BĐKH. VSMT, bảo vệ nguồn nước, tháng hành động vì trẻ em …)
Giới hạn chương trình (có kế hoạch kèm theo)
          Triển khai đề cương cho học sinh khối 6,7,8 và tổ chức dạy, ôn tập cho học sinh.
Tiếp tục thống nhất đề thi, đề kiểm tra, đáp án, biểu điểm và nộp về PHT bản giấy và nộp qua địa chỉ mail: thuanpp1976@gmail.com. Các đề kiểm tra theo đúng phom của nhà trường từ đề và đáp án, biểu điểm. Cam kết bảo mật đề theo qui định.
        Tăng cường quán triệt nề nếp lớp và tình hình học tập chuẩn bị cho kì kiểm tra HKII năm học 2019-2020.
            3. Tổ chức ra đề, duyệt đề, in sao đề và tổ chức kiểm tra học kì II (theo kế hoạch chi tiết đính kèm).
Chấm trả bài đúng qui định, cập nhật điểm kiểm tra vào phần mềm kịp thời.
4. Kiểm tra hồ sơ tổ, nhóm chuyên môn, các hoạt động dạy học và giáo dục, kiểm tra cơ sở vật chất, vệ sinh và PHBM phục vụ tốt cho kiểm tra HKII...
            5. Tổ chức xét tốt nghiệp THCS và cập nhập điểm, xếp loại vào hồ sơ học sinh và kiểm tra chéo hồ sơ.  Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng cho học sinh.
6.  Làm báo cáo Kiểm định chất lượng cuối năm.
II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
Ngày/tháng  
Thứ
 
Nội dung cụ thể
Ghi chú
 1.  
Hai Tiếp tục kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên, tiếp tục thao giảng, dự giờ
GVCN khối 9 tự kiểm tra học bạ lớp chủ nhiệm (cả tuần)
Tiếp tục dạy bồi dưỡng học sinh giỏi 6,7,8 theo kế hoạch
BGH kiểm tra đề cương ôn tập khối 6,7,8.
Tuần 27
 1.  
Ba Kiểm tra nề nếp học sinh và vệ sinh lớp học (BGH. TPT)
Kiểm tra toàn diện tổ Hóa - Sinh: hồ sơ giáo viên, dự giờ
 
 1.  
Kiểm tra toàn diện tổ Toán-Lý: hồ sơ giáo viên, dự giờ  
 1.  
Năm Học bình thường  
 1.  
Sáu Kiểm tra vệ sinh toàn trường
BGH kiểm tra sổ GĐB, SBG
 
 1.  
Bảy Dạy phụ đạo khối 9
Duyệt đề, In sao đề kiểm tra HKII khối 9 các môn trường ra đề(PHT)
Họp HĐSP
 
 1.  
CN    
 1.  
Hai Kiểm tra các môn khối 9 do trường ra đề (TD, AN, MT)
Lập danh sách đề nghị UBND huyện ra Quyết định thành lập Hội đồng xét tốt nghiệp THCS gởi về PGD.
Tuần 28
 1.  
Ba Học bình thường
Kiểm tra hồ sơ tổ Văn-Sử-Địa
 
 1.  
Kiểm tra hồ sơ tổ NN-TD
Kiểm tra nhập điểm trên vnedu
 
 1.  
Năm Kiểm tra các môn khối 9 do trường ra đề (CN-Tiết 1)
Tập huấn công tác tuyển sinh trực tuyến.
 
 1.  
Sáu Kiểm tra các môn khối 9 do trường ra đề (CD-Tiết 1)
Nộp danh sách đề nghị PGD ra Quyết định thành phần đoàn kiểm tra chéo hồ sơ tốt nghiệp THCS.
Hoàn thành các loại hồ sơ thi HKII cho khối 9
 
 1.  
Bảy Dạy phụ đạo khối 9
Duyệt đề, In sao đề kiểm tra HKII khối 6,7,8(PHT)
Dán danh sách các phòng thi
 
 1.  
CN    
 1.  
Hai Kiểm tra HKII khối 6.7.8 các môn: TD, AN, MT (theo TKB)
Khối 6,7,8,9 học bình thường
Nhận đề thi HK II tại Lê Quý Đôn(14h).
Tuần 29
 1.  
Ba Kiểm tra HKII khối 9: Văn – Sử
Khối 6,7,8 học bình thường
 
 1.  
Kiểm tra HKII khối 9: Toán- Địa
Khối 6,7,8 học bình thường
 
 1.  
Năm Kiểm tra HKII khối 9: Lí – Sinh
Khối 6,7,8 học bình thường
 
 1.  
Sáu Kiểm tra HKII khối 9: Hóa- Anh
Khối 6,7,8 học bình thường
 
 1.  
Bảy Phát bài kiểm tra cho học sinh khối 9(Học phụ đạo)
Xét hạnh kiểm hạnh học sinh khối 9
Nhập điểm, hạnh kiểm học sinh lớp 9 (hạn cuối 10h ngày 21/6/2020)
Dán danh sách các phòng thi khối 6,7,8.
 
 1.  
CN    
 1.  
Hai Khối 9 hoàn thành chương trình HKII
Hoàn thành việc tổng hợp kết quả học kì II và cuối năm học của khối 9 lên vnedu
Tuần 30
 1.  
Ba Kiểm tra HKII khối 6.7.8 (theo lịch)
Xét tốt nghiệp THCS năm 2020.
Vào điểm học bạ khối 9, In sổ điểm lớp 9.
 
 1.  
Kiểm tra HKII khối 6.7.8(theo lịch)   
Kiểm tra học bạ, sổ điểm lớp 9.
 
 1.  
Năm Kiểm tra HKII khối 6.7.8  (theo lịch)
Kiểm tra chéo hồ sơ xét tốt nghiệp
 
 1.  
Sáu Kiểm tra HKII khối 6.7.8  (theo lịch)
Kiểm tra chéo hồ sơ xét tốt nghiệp
 
 1.  
Bảy Kiểm tra HKII khối 6.7.8  (theo lịch)
Họp PHHS khối 9 để thông báo kết quả học tập, quy định về tuyển sinh lớp 10. Tư vấn hướng nghiệp cho đối tượng học sinh không thi vào lớp 10 THPT công lập
 
 1.  
CN    
 1.  
Hai Phát bài kiểm tra cho học sinh Tuần 31
 1.  
Ba Hoàn thành điểm và cập nhật lên Vnedu khối 6,7,8.  
Trên đây là Kế hoạch chuyên môn tháng 6 năm 2020 của trường THCS Nguyễn Văn Linh, đề nghị các tổ chuyên môn, giáo viên, và các bộ phận có liên quan nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- HT;
- TTCM;
- Lưu: VT, PHT(Thuận).
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Phạm Phú Thuận
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lưu ý: Công văn số 1126/SGDĐT-CNTT-KT&KĐ ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Sở GD&ĐT về việc thông báo lịch công tác tuyển sinh lớp 10 THPT, THPT chuyên LQĐ năm học 2019-2020 (công văn này các trường đã được nhận tại Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ tổ chức kì thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020).
Quy định về tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2019-2020 (kèm Quyết định số 2377/QĐ-SGDĐT ngày 27/12/2018);
 Quy định tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn (kèm Quyết định số 2378/QĐ-SGDĐT ngày 27/12/2018);
Công văn số 1125 /SGDĐT-CNTT-KT&KĐ ngày    22/4/2019 về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2019-2020;
Công văn số 979/SGDĐT-KHTC ngày 10/4/2019 về việc Thông báo chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2019-2020;
Công văn số 1126/SGDĐT-CNTT-KT&KĐ ngày 22/4/2019 về việc thông báo lịch công tác thi tuyển sinh lớp 10 THPT, THPT chuyên LQĐ năm học 2019-2020.
Các văn bản này dán bảng công khai cho PHHS, học sinh được biết dồng thời đăng tải lên website của nhà trường.
Phổ biến những quy định mới đến HS và PHHS như: Chế độ ưu tiên, ưu đãi, khuyến khích, đối tượng tuyển thẳng, miễn thi và phiên điểm 9, 10 đối với thí sinh có chứng chỉ quốc tế môn Tiếng Anh theo quy định, ….
Tư vấn học sinh chọn trường, chọn nguyện vọng (nguyện vọng 1, nguyện vọng 2) đúng với năng lực của học sinh.
         
Nơi nhận:
- HT;
- TTCM;
- Lưu: VT, PHT .
KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
  Phạm Phú Thuận
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. LỊCH CÔNG TÁC CỤ THỂ  (Đính kèm) 
Trên đây, là Kế hoạch hoạt động chuyên môn tháng 5 năm học 2019-2020 của trường THCS Nguyễn Hồng Ánh, đề nghị các tổ chuyên môn, giáo viên và các bộ phận có liên quan nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- HT, TCM
- Website THCSNHA;
- Lưu: VT, PHT.
 HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
                                                                                                                       
   
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: kế hoạch

Những tin cũ hơn

 

Lịch Sử Xây Dựng & Bảo Vệ Biển Đảo Việt Nam


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG