22:03 ICT Thứ ba, 02/06/2020

Trang nhất » Thông tin nhà trường » Thông báo

KHAI THÁC TÀI LIỆU BDTX CHO GV

Thứ sáu - 18/10/2013 01:10
Thực hiện các Công văn của Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Cơ sở Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo: công văn số 817/NGCBQLGD-NG ngày 02/10/2013 về việc đăng tải bộ tài liệu BDTXGV lên mạng, công văn số 890/ NGCBQLGD-NG ngày 07/10/2013 về việc khai thác tài liệu bồi dưỡng thường xuyên trên mạng; Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị một số nội dung sau:
1. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Cơ sở Giáo dục đã triển khai tổ chức đưa tài liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên MN, PT và GDTX lên mạng để các giáo viên và các cơ sở giáo dục có thể chủ động khai thác sử dụng.
Do vậy, các đơn vị dừng việc triển khai đăng ký tài liệu BDTX như đã hướng dẫn trước đây
2. Các đơn vị có kế hoạch tải tài liệu theo địa chỉ sau: http://taphuan.moet.gov.vn
lưu trữ; đồng thời, thông báo cho các đơn vị trực thuộc, các giáo viên (tải và lưu trữ) để khai thác sử dụng trong quá trình bồi dưỡng thường xuyên theo Quy chế bồi dưỡng thường xuyên.

Do bộ tài liệu có dung lượng quá lớn (41 tệp đính kèm) nên nhà trường không phát hành tài liệu. Đề nghị GV tải tài liệu theo địa chỉ trên để phục vụ công tác nghiên cứu tự học.

Tác giả bài viết: VP

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Lịch Sử Xây Dựng & Bảo Vệ Biển Đảo Việt Nam


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG