12:34 ICT Thứ bảy, 30/05/2020

Trang nhất » Văn bản » Văn bản Sở GD - PGD

CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM HỌC 2013-2014

Thứ sáu - 16/08/2013 17:28
Số: 312 / PGDĐT- KHTC Hoà Vang, ngày 02 tháng 08 năm 2013 V/v: Thực hiện các khoản thu đầu năm học 2013-2014 và điều kiện CSVC phục vụ năm học mới.
   UBND HUYỆN HOÀ VANG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Số: 312 / PGDĐT- KHTC                 Hoà Vang, ngày 02 tháng  08  năm 2013
V/v: Thực hiện các khoản thu đầu năm học 2013-2014
 và điều kiện CSVC phục vụ năm học mới.
 
 
Kính gởi : Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS.
 
Căn cứ công văn số 6544/UBND-KTTH ngày 30 tháng 7 năm 2013 của UBND thành phố Đà Nẵng, về việc mức thu học phí Mầm non và giáo dục phổ thông công lập, năm học 2013-2014 và công văn số 430/VP-VX ngày 06 tháng 3 năm 2013 của Văn Phòng UBND thành phố Đà Nẵng, về việc mức trần tiền ăn bán trú, tiền vệ sinh tiền quản lý học sinh ngoài giờ. Phòng giáo dục và đào tạo huyện Hoà Vang, yêu cầu Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thực hiện các khoản thu năm học 2013-2014 như sau:
 
1. Đối với các khoản thu học phí Mầm non, THCS thực hiện thu theo Quyết định 35/2012/QĐ-UBND ngày 22/8/2012.
- Thực hiện chế độ miễn, giảm học phí theo Nghị định 49/NĐ-CP và nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về sửa đổi bổ sung một số điều nghị định 49.
2. Đối với khoản thu tiền vệ sinh thu theo công văn 430/VP-VX ngày 06 tháng 3 năm 2013. Nội dung chi nguồn thu này như sau:
- Chi thuê nhân công dọn công trình vệ sinh. ( Mức quy định chi lương không quá 1.500.000đ/ tháng.)
- Mua sắm thiết bị, đồ dùng phục vụ công tác nhà vệ sinh.
Nguồn thu này được hạch toán theo chế độ kế toán và quyết toán theo hàng quý cùng kỳ với ngân sách nhà nước.
3. Đối với nguồn thu quỹ hội phụ huynh học sinh, nhà trường chỉ được phép thu sau khi có Nghị quyết thống nhất của Đại hội Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp và việc quản lý thu và sử dụng theo quyết định 28/2010/QĐ-UBND đã quy định. Xây dựng kế hoạch thu chi cụ thể, công khai để PHHS biết, thông qua các cuộc họp PHHS đầu năm các đơn vị cần công khai quyết toán thu chi quỹ hội PHHS năm học một cách cụ thể.
4. Đối với các khoản thu khác:
- Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thân thể của học sinh các trường thu theo hướng dẫn của BHXH thành phố, thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động trong PHHS, học sinh để phấn đấu tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ cao hơn 90%.
- Tiền ăn bán trú, tiền mua đồ dùng bán trú thu theo công văn  311 /PGDĐT-KHTC ngày  01 tháng 8 năm 2013.
- Việc mua sắm dụng cụ học tập cho học sinh Mầm non, đề nghị hiệu trưởng các trường có danh mục cụ thể gửi cho phụ huynh học sinh tự mua sắm cho con em mình.
( Lưu ý tuyệt đối không đưa khoản thu này vào nhà trường.)
5. Ngoài các khoản đã nêu trên, nghiêm cấm các trường không tự đặt ra các khoản thu trái quy định tại đơn vị mình, nếu đơn vị nào để xảy ra tình trang lạm thu sẽ chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng GD&ĐT huyện, không cho phép ban đại diện PHHS lợi dụng chính sách xã hội hoá để tổ chức thu các khoản trái quy định UBND thành phố và của ngành.
6. Tất cả các nguồn thu – chi trong nhà trường hàng tháng, hàng quý phải công khai minh bạch trong hội đồng và niêm yết tại bảng công khai. ( Tuyệt đối nghiêm cấm lãnh đạo nhà trường, kế toán không được trực tiếp đi mua hàng hoá của nhà trường mà giao cho các bộ phận có liên quan để thực hiện.)
- Các đơn vị có báo cáo các khoản thu đầu năm học 2013-2014 gửi về bộ phận tài vụ PGD&ĐT huyện trước ngày 8/8/2013. ( Anh Bình nhận.)
7. Đối với công tác chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ năm học mới các đơn vị thực hiện một số công việc sau:
- Các trường cần kiểm tra, rà soát tất cả các bàn ghế học sinh, cửa kính, hệ thống điện, nước, hệ thống quạt, các công trình nhà vệ sinh nếu hư hỏng phải có kế hoạch sửa chữa kịp thời.
- Tổ chức công tác dọn vệ sinh trong, ngoài lớp học, các hành lang, cầu thang và toàn bộ trong khu vực nhà trường.
- Có kế hoạch sửa chữa, sơn toàn bộ khung cửa các lớp học và các lang can sắt đã bị rỉ rét.
- Cán bộ thư viên nhà trường có trách nhiệm vệ sinh tốt các thiết bị để chuẩn bị cho công tác phụ vụ dạy học năm học mới.
-Mua và cung cấp đầy đủ sách giáo khoa, tài liệu phục vụ giảng dạy cho giáo viên. Hoàn thành việc mua sắm thiết bị đồ dùng dạy học theo kế hoạch. Các trường có kế hoạch cho học sinh nghèo, khó khăn mượn sách giáo khoa để học tập.
 
Nhận được công văn này, đề nghị hiệu trưởng các đơn vị, trường học triển khai thực hiện nghiêm túc./.
 
Nơi nhận:                                                   TRƯỞNG PHÒNG
- Như trên;                                                                               Đã ký                                                  
- Lưu KHTC.                                                                       Lê Văn Phước                                                                   
 
 
 
 
           
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Lịch Sử Xây Dựng & Bảo Vệ Biển Đảo Việt Nam


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

Website quản lí giáo dục


Học tập và làm theo lời Bác