21:00 ICT Thứ ba, 02/06/2020

Trang nhất » Văn bản » Văn bản Sở GD - PGD

HỘI THI GVCN GIỎI CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2013-2014

Thứ hai - 04/11/2013 15:31
Công văn 469/PGDĐT-THCS hướng dẫn tổ chức hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện năm học 2013-2014. Mời các thầy cô xem.
UBND HUYỆN HÒA VANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – tự do – Hạnh phúc

Số  469/PGDĐT-THCS

Hòa Vang, ngày      tháng 10  năm 2013
V/v tổ chức hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện năm học 2013-2014  
 
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS.
 
Thực hiện Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2012 Về việc Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Thực hiện công văn số 357/PGDĐT-THCS ngày 28/8/2013 của Phòng GD&ĐT huyện Hoà Vang về hướng dẫn nhiệm vụ bậc THCS năm học 2013-2014;
Năm học 2013-2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo Hòa Vang tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện. Kế hoạch cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
a) Tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi trong các trường trung học cơ sở tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp;
b) Phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục của mỗi trường và trên địa bàn huyện, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh;
c) Góp phần đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
  2. Yêu cầu
Việc tổ chức hội thi phải đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp, giáo dục đạo đức học sinh.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI:
1. Nội dung thi: Bao gồm các vấn đề có liên quan đến công tác chủ nhiệm được quy định trong điều lệ nhà trường, quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục và một số văn bản hiện hành có liên quan đến giáo dục phổ thông
2. Hình thức thi:  Mỗi giáo viên dự thi phải thực hiện 4 phần thi bao gồm:
a) Thi hồ sơ giáo viên chủ nhiệm: giáo viên nộp cho ban tổ chức hội thi hồ sơ giáo viên chủ nhiệm có kèm theo nhận xét, đánh giá của nhà trường. Hồ sơ giáo viên chủ nhiệm gồm có: số chủ nhiệm của năm 2013-2014; báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm lớp kèm theo minh chứng; sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ nhiệm; giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo án dạy, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh (đối với lớp 9). Ban tổ chức hội thi đánh giá và cho điểm hồ sơ giáo viên chủ nhiệm;
b) Thi hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành, địa phương liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp (gọi tắt là bài thi hiểu biết). Bài thi hiểu biết là bài thi viết bằng hình thức  trắc nghiệm khách quan.
c) Thi ứng xử tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm lớp: giáo viên thi ứng xử tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm theo tình huống do ban tổ chức hội thi đưa ra.
d) Thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm: giáo viên kể lại một việc làm để lại ấn tượng sâu sắc nhất của bản thân trong hoạt động chủ nhiệm và trả lời các câu hỏi của ban giám khảo có liên quan đến câu chuyện đó.
Ban tổ chức Hội thi sẽ có hướng dẫn cụ thể cho từng nội dung thi
III. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ HỘI THI:
1. Đối tượng: Giáo viên đang làm công tác chủ nhiệm trong các trường trung học cơ sở.
2. Điều kiện: Giáo viên tham dự hội thi cấp huyện phải đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường trong 2 năm trước liền kề, được nhà trường chọn cử tham gia hội thi cấp huyện.
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian:
- Việc bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường hoàn thành trước ngày 15/3/2014
- Nộp hồ sơ về Ban tổ chức Hội thi: từ ngày 21/3/2014 đến ngày 25/3/2014
- Thời gian tổ chức Hội thi cấp huyện: Dự kiến tổ chức vào cuối tháng 4 năm 2014
2. Địa điểm: (có văn bản hướng dẫn sau)
Lưu ý: Việc bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường thực hiện theo đúng tinh thần thông tư 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2012 Về việc Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Nhận được công văn này đề nghị các trường  nghiêm túc triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận: P.TRƯỞNG PHÒNG
- Như trên;
- Lưu: VT, CMTHCS.
(Đã ký và đóng dấu)
Nguyễn Văn Quý
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Lịch Sử Xây Dựng & Bảo Vệ Biển Đảo Việt Nam


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG