22:29 ICT Thứ ba, 02/06/2020

Trang nhất » Văn bản » Văn bản Sở GD - PGD

V/v khai thác tài liệu bồi dưỡng thường xuyên trên mạng

Thứ năm - 17/10/2013 12:57
Số: 3419 /SGDĐT-GDCN-TX ngày 11/10/2013 Về việc-khai-thac-tai-lieu-boi-duong-thuong-xuyen-tren-mang.


UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
Số: 3419 /SGDĐT-GDCN-TX             Đà Nẵng, ngày 11  tháng 10  năm 2013              
V/v khai thác tài liệu
bồi dưỡng thường xuyên trên mạng
 
 
         
 
 
                             Kính gửi:
                                           - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện
                                           - Hiệu trưởng các trường THPT và các trường trực thuộc    
                                           - Giám đốc các TTGDTX, TTGDTX-KTTH-HN&DN
 
 
                                              
          Thực hiện các Công văn của Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Cơ sở Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo: công văn số 817/NGCBQLGD-NG ngày 02/10/2013 về việc đăng tải bộ tài liệu BDTXGV lên mạng, công văn số 890/ NGCBQLGD-NG ngày 07/10/2013 về việc khai thác tài liệu bồi dưỡng thường xuyên trên mạng; Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị một số nội dung sau:
 
1. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Cơ sở Giáo dục đã triển khai tổ chức đưa tài liệu bồi dưỡng thường xuyên giáo viên MN, PT và GDTX lên mạng để các giáo viên và các cơ sở giáo dục có thể chủ động khai thác sử dụng.
Do vậy, các đơn vị dừng việc triển khai đăng ký tài liệu BDTX như đã hướng dẫn trước đây.
2. Các đơn vị có kế hoạch tải tài liệu theo địa chỉ sau: http://taphuan.moet.gov.vn
lưu trữ; đồng thời, thông báo cho các đơn vị trực thuộc, các giáo viên (tải và lưu trữ) để khai thác sử dụng trong quá trình bồi dưỡng thường xuyên theo Quy chế bồi dưỡng thường xuyên.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Phòng GD&ĐT, các trường THPT, TTGDTX, TTGDTX-KTTH-HN&DN triển khai thực hiện nội dung công văn này./.
 
           
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở, CĐ ngành;
- Các phòng ban Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDCN-GDTX
GIÁM ĐỐC
 
(Đã ký)
 
 
 
Lê Trung Chinh
 
 

Tác giả bài viết: BV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Lịch Sử Xây Dựng & Bảo Vệ Biển Đảo Việt Nam


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG