10:48 ICT Thứ bảy, 06/06/2020

Trang nhất » Văn bản » Văn bản Sở GD - PGD

cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp

Thứ hai - 09/09/2013 15:02
Số: 384/PGDĐT-THCS V/v hướng dẫn tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp năm học 2013-2014
UBND HUYỆN HÒA VANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
Số: 384/PGDĐT-THCS
V/v hướng dẫn tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp
năm học 2013-2014 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hòa Vang, ngày 09 tháng 09 năm 2013
 
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện.
Năm học 2012-2013, thực hiện hướng dẫn của Phòng  GD&ĐT, hầu hết đơn vị đã tổ chức tốt cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp do Bộ GDĐT tổ chức.
Kết quả huyện Hòa Vang có 02 sản phẩm của học sinh đạt giải: trường THCS Nguyễn Văn Linh (giải Ba), trường THCS Đỗ Thúc Tịnh (giải Khuyến Khích). Xem danh sách đính kèm
Kết quả toàn thành phố Đà Nẵng  có 01 đơn vị đạt giải trường THCS có sản phẩm dự thi nhiều nhất (THCS Trưng Vương, Quận Hải Châu); 13 dự án dạy học của giáo viên đạt giải, trong đó có 1 giải nhì, 4 giải ba và 8 giải khuyến khích; 5 sản phẩm dự thi của học sinh đạt giải, trong đó có 1 giải nhì, 2 giải ba và 2 giải khuyến khích (theo danh sách đính kèm).
Thực hiện chủ trương đổi mới đồng bộ hình thức dạy học, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục; để tăng cường việc gắn liền dạy học trong nhà trường với thực tiễn cuộc sống và góp phần hình thành năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trung học cơ sở, năm học 2013 - 2014 Bộ GDĐT tiếp tục tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học cơ sở và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học. Thực hiện công văn số: 2753/SGDĐT – GDTrH ngày 27/8/2013 của Sở GD&ĐT TP. Đà Nẵng về tổ chức hai cuộc thi nói trên, nay Phòng GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị tổ chức 02 cuộc thi này như sau:         
I. Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học  
1. Mục đích của cuộc thi
- Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng vận dụng tổng hợp,  khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh;
- Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm "học đi đôi với hành";
- Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục.
2. Đối tượng dự thi: Học sinh trung học cơ sở (THCS).
3. Sản phẩm dự thi: Sản phẩm dự thi là một bài viết (chưa đăng báo hay in sách) của 01 học sinh hoặc nhóm không quá 03 học sinh dài không quá 3000 từ. Cấu trúc của bài viết dự thi được mô tả ở Phụ lục I kèm theo. Chú ý: Bài viết phải được đánh máy trên khổ giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14.
4. Tổ chức Cuộc thi 
- Các trường THCS thành lập Ban tổ chức, xây dưng kế hoạch, phát động cuộc thi trong toàn thể học sinh của trường vào tiết sinh hoạt chủ nhiệm lớp và tiết chào cờ hàng tuần đồng thời đăng tải trên website của nhà trường và thông báo cho đông đảo học sinh biết truy cập.
- Học sinh (hoặc nhóm học sinh) dự thi trên tinh thần tự nguyện; mỗi học sinh được tham gia không quá 02 bài dự thi.
- Lãnh đạo trường và giáo viên thường xuyên động viên, theo dõi, đôn đốc và có biện pháp khích lệ để học sinh được tham gia nhiều sản phẩm.
- Các trường THCS tổ chức chấm chọn xếp giải cấp trường theo các tiêu chí ở mục 5, ghi kết quả chấm chọn vào phụ lục IV. Trường gửi bài dự thi của học sinh, kèm theo báo cáo công tác tổ chức cuộc thi của nhà trường và kết quả chấm chọn theo phụ lục IV (mỗi loại gửi 1 bản in và 1 bản mềm, bản mềm gửi qua địa chỉ e-mail: hoanglv.dng@gmail.com) trước ngày 20/02/2014 (Phòng GD&ĐT không giới hạn số lượng các bài trường gửi lên). Từ ngày 21/02/2014 trở đi Phòng GD&ĐT sẽ chấm chọn theo các tiêu chí ở mục 5, xếp giải cấp huyện theo 4 mức (Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích) đồng thời gửi 20 bài dự thi về Sở GD&ĐT chậm nhất vào ngày 25/02/2014.
- Sở GDĐT tổ chức chấm sơ khảo để lựa chọn gửi về Ban tổ chức cuộc thi. Ban giám khảo cuộc thi chấm bài dự thi để lựa chọn, xếp giải và công bố kết quả cuộc thi vào cuối tháng 4/2014.
5. Tiêu chí chấm thi
- Tình huống đặt ra phải là tình huống thực tiễn; gần gũi, thiết thực; có thể giải quyết được bằng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của học sinh dự thi.
- Bài viết xác định rõ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết; nêu bật được ý nghĩa và tác dụng của việc giải quyết tình huống;
- Nêu được các phương án với cách thức khác nhau trong việc giải quyết tình huống, ưu tiên những giải pháp và cách thức độc đáo, giàu tính sáng tạo và khả thi.
- Bài viết thể hiện được tư duy chặt chẽ, giàu sức thuyết phục, sự khéo léo trong việc nêu lên phương hướng vận dụng, kết hợp những kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau để giải quyết tình huống.
6. Xếp giải cuộc thi
Các giải dành cho thí sinh tham dự cuộc thi gồm có: Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích; học sinh đoạt giải trong cuộc thi được nhận Giấy chứng nhận của Bộ GDĐT và phần thưởng của Ban tổ chức.
Các giải cấp huyện được Phòng GD&ĐT cấp giấy chứng nhận, các trường trích kinh phí trong ngân sách hoặc nguồn học phí để khen thưởng cho học sinh.
II. Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học
1. Mục đích của Cuộc thi:
- Khuyến khích giáo viên sáng tạo, thực hiện dạy học theo chủ đề, chủ điểm có nội dung liên quan đến nhiều môn học và gắn liền với thực tiễn;
- Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập; tăng cường hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học;
- Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên trung học trên toàn quốc và thế giới.
 2. Đối tượng dự thi:
Giáo viên  THCS (có thể tham gia với tư cách cá nhân hoặc nhóm giáo viên).
 3. Sản phẩm dự thi:
Sản phẩm dự thi là hồ sơ dạy học đã được thực hiện với học sinh, bao gồm: giáo án, bài giảng; thiết bị dạy học, tư liệu dạy học (băng hình, hình ảnh, âm thanh, bản ghi chép, báo chí, sách vở…) đã sử dụng; về những hoạt động dạy học mà giáo viên đã thực hiện trong thực tế; sản phẩm, kết quả học tập của học sinh... tham gia học bài học này.
4. Hồ sơ dự thi:
Hồ sơ dự thi bao gồm:
- Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm không quá 03 giáo viên) dự thi (Phụ lục II);
- Phiếu mô tả hồ sơ dạy học (Phụ lục III);
- Hồ sơ dạy học (giáo án, tư liệu dạy học, video hoạt động dạy học và sản phẩm, kết quả của học sinh...).
5. Tổ chức Cuộc thi:
- Các trường THCS thành lập Ban tổ chức, xây dựng kế hoạch, phát động cuộc thi trong toàn thể cán bộ, giáo viên đồng thời đăng tải trên website của nhà trường và thông báo cho giáo viên biết truy cập.
- Giáo viên (hoặc nhóm giáo viên) dự thi trên tinh thần tự nguyện; mỗi giáo viên có thể gửi một hay nhiều hồ sơ dự thi.
- Lãnh đạo nhà trường thường xuyên động viên, theo dõi, đôn đốc và có biện pháp khích lệ để có nhiều sản phẩm dự thi có chất lượng.
- Các trường THCS tổ chức chấm chọn xếp giải cấp trường theo các tiêu chí ở mục 6, ghi kết quả chấm chọn vào phụ lục V. Trường gửi bài dự thi của giáo viên, kèm theo báo cáo công tác tổ chức cuộc thi của nhà trường và kết quả chấm chọn theo phụ lục V chỉ cần gửi bản mềm qua địa chỉ e-mail: hoanglv.dng@gmail.com trước ngày 20/02/2014 (Phòng GD&ĐT không giới hạn số lượng các bài gửi lên). Từ ngày 21/02/2014 trở đi Phòng GD&ĐT sẽ chấm chọn theo các tiêu chí ở mục 6, xếp giải cấp huyện theo 4 mức (Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích) đồng thời gửi tất cả các bài dự thi đạt giải cấp huyện về Sở GD&ĐT chậm nhất vào ngày 25/02/2014.
- Sở GDĐT tổ chức chấm sơ khảo để lựa chọn không quá 50 bài dự thi gửi về Ban tổ chức cuộc thi. Ban giám khảo cuộc thi chấm bài dự thi để lựa chọn, xếp giải và công bố kết quả cuộc thi vào cuối tháng 4/2014.
6. Tiêu chí chấm sản phẩm dự thi:
- Mục tiêu dạy học: Mục tiêu của bài học được xác định rõ ràng, gắn liền với yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ của chương trình giáo dục phổ thông.  
- Thể hiện rõ tính liên môn thông qua mục tiêu và nội dung dạy học về kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau mà học sinh đạt được qua dự án dạy bài học.
- Bảo đảm tính thực tiễn và tính khả thi: Nội dung, hình thức, bối cảnh xây dựng bài học gắn liền với thực tiễn cuộc sống, thực tiễn dạy học, phù hợp với điều kiện của nhà trường Việt Nam.
- Cách tổ chức dạy học: Các hoạt động dạy học được thiết kế hướng tới người học, động viên người học huy động được nhiều lĩnh vực kiến thức và kĩ năng khác nhau; thúc đẩy sự tìm tòi, khám phá, tự học của học sinh.
- Phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá: Vận dụng phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá hướng tới người học tích cực, hình thành và phát triển năng lực của học sinh như năng lực vận dụng tổng hợp, năng lực hợp tác, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề…
- Sử dụng thiết bị dạy học: Thiết bị dạy học được sử dụng một cách hợp lí, sáng tạo để hỗ trợ các hoạt động dạy, học và nâng cao hiệu quả dạy học.
- Kết quả dạy học: Các kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông và năng lực vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh.
7. Giải thưởng và phần thưởng của cuộc thi
Các giải dành cho giáo viên tham dự cuộc thi gồm có: Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích; giáo viên đoạt giải trong cuộc thi được nhận giấy chứng nhận của Bộ GDĐT và phần thưởng của Ban tổ chức.
Các giải cấp huyện được Phòng GD&ĐT cấp giấy chứng nhận, các trường trích kinh phí trong ngân sách hoặc nguồn học phí để khen thưởng cho giáo viên.
Nhận được công văn này, Phòng GD&ĐT đề nghị các đơn vị trường học khẩn trương triển khai thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Lưu: VT, THCS.
TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký và đóng dấu)
Lê Văn Phước
 
 
 
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 17 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Lịch Sử Xây Dựng & Bảo Vệ Biển Đảo Việt Nam


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG