10:56 ICT Thứ bảy, 06/06/2020

Trang nhất » Văn bản » Văn bản Sở GD - PGD

cuộc thi xây dựng sản phẩm CNTT 13-14

Chủ nhật - 06/10/2013 16:09
Công văn số: 432 /PGDĐT-THCS ngày 4/10/2013 của PGD Hòa Vang về việc phát động cuộc thi xây dựng sản phẩm ứng dụng CNTT phục vụ dạy-học, năm học 2013 - 2014
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn huyện.
Thực hiện công văn số: 3213/SGDĐT-CNTT-KT&KĐ, ngày 30 tháng  9  năm 2013 của Sở GD&ĐT về việc phát động cuộc thi xây dựng sản phẩm ứng dụng CNTT phục vụ dạy-học, năm học 2013 - 2014. Nay phòng GD&ĐT thông báo cuộc thi cấp thành phố và triển khai cuộc thi tại Phòng GD&ĐT như sau;
 I. Đối tượng tham gia
Cán bộ, giáo viên các trường THCS, Tiểu học, Mầm non được tổ chức theo hình thức cá nhân hoặc nhóm (một nhóm có thể tối đa là 3 người).
II. Kế hoạch tổ chức cuộc thi cấp huyện
1. Nhận sản phẩm dự thi từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 10/11/2013.
2. Tổ chức chấm tại Phòng GD&ĐT: từ ngày 11/11/2013 đến hết ngày 20/11/2013. Phòng GD&ĐT thành lập các tiểu ban chấm: THCS, Tiểu học, Mầm non.
3. Công bố giải thưởng cuộc thi cấp huyện trong tháng 12 năm 2013.
Tất cả sản phẩm đạt giải cấp huyện sẽ được gửi dự thi cấp thành phố vào ngày 22/11/2013
III. Sản phẩm dự thi và một số yêu cầu 
1. Yêu cầu chung
- Các sản phẩm dự thi được đóng gói vào đĩa CD có nhãn đĩa ghi rõ thông tin của sản phẩm dự thi;
- Tất cả các sản phẩm đều hướng tới phục vụ người học, có thể học ở mọi nơi, mọi lúc bằng cách tự học;
- Tất cả các sản phẩm dự thi đều phải rõ nguồn gốc và cung cấp các thông tin về nguồn gốc của tư liệu tham khảo, đường link tới nguồn tham khảo;
- Sản phẩm dự thi đoạt giải hay không đoạt giải đều được sử dụng cho mục đích chia sẻ, dùng chung và không lợi nhuận;
- Khuyến khích sử dụng mã nguồn mở;
- Tài liệu kèm theo sản phẩm dự thi được soạn thảo với phần mềm OpenOffice writer hoặc MS Word, phông chữ Times New Romans, cỡ chữ 14.
2. Các loại sản phẩm dự thi
2.1. Bài giảng điện tử
Được tạo ra từ các công cụ tạo bài giảng, tuân thủ chuẩn SCORM như phần mềm tạo bài giảng điện tử LectureMAKER (Cục CNTT cấp), phần mềm PowerPoint kết hợp với Presenter, PPT2flash, Articulate, phần mềm Violet... Thuyết minh cần ghi rõ tên công cụ soạn bài giảng là gì?
- Giáo án đi kèm.
- Bài giảng được xây dựng theo chương, theo bài, theo cả chương trình môn học hoặc theo môđun, không nhất thiết là cả một chương trình hoàn chỉnh theo khối lớp;
- Câu hỏi trắc nghiệm tương tác để củng cố kiến thức.
2.2. Thí nghiệm ảo
- Thành phần thí nghiệm ảo, hình ảnh động, Video clip mô tả các chứng minh: Là các phần mềm hoặc môđun phần mềm mô phỏng hoạt động của thí nghiệm thật đối với các môn học. Thí dụ: các môđun Java applet, interactive flash video.
2.3. Website học tập
- Website học tập bao gồm Website thông tin hoặc Website e-Learning thể hiện môi trường trực tuyến tổng hợp, chứa các bài giảng điện tử;
- Giới thiệu tóm tắt mục đích và nội dung trên website;
- Đường link đến website;
- Website trên localhost, copy vào đĩa CD để test.
2.4. Bài trình chiếu hỗ trợ giảng dạy
- Bài trình chiếu hỗ trợ giảng dạy các môn học;
- Giáo án;
- Bản thuyết minh bài giảng cùng các tư liệu hỗ trợ. Nếu sử dụng phần mềm đặc biệt, thì phải gửi kèm đường link đến địa chỉ download phần mềm hoặc gửi đĩa cài đặt chương trình.
2.5. Sách giáo khoa điện tử thể hiện qua công cụ wikipedia hoặc PDF có chỉ mục;
3. Quy định và yêu cầu đối với sản phẩm dự thi 
3.1. Quy định nộp sản phẩm dự thi
- Lập danh sách sản phẩm dự thi theo từng trường  (mẫu đính kèm);
- Các sản phẩm dự thi, mỗi sản phẩm đựng trong 01 bì hồ sơ gồm:
+ Bản thuyết minh sản phẩm dự thi, trên bìa ghi rõ: tên trường, tên sản phẩm, khối lớp (nếu có), tên tác giả hoặc nhóm tác giả,...
+ Đĩa CD bao gồm các nội dung sau: bản thuyết minh; hướng dẫn sử dụng đĩa CD; thư mục chứa sản phẩm (trường hợp website Hosting trên môi trường mạng Internet thì chỉ cần đường dẫn – link); thư mục chứa các phần mềm hỗ trợ, môi trường (nếu cần để có thể sử dụng được sản phẩm),... 
3.2. Yêu cầu với sản phẩm bài giảng điện tử
- Sản phẩm là bài  giảng điện tử phải được xây dựng trên các công cụ hỗ trợ đóng gói sản phẩm theo chuẩn SCORM;
- Nội dung và kiến thức bài giảng: Đảm bảo đầy đủ nội dung kiến thức, khắc sâu kiến thức trọng tâm, có minh họa phong phú;
- Kế hoạch bài giảng: thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, tiến trình bài giảng các hoạt động thầy và trò, thể hiện mối liên kết nội dung giữa các bài học mới cũ;
- Tích hợp CNTT: các tư liệu hỗ trợ bài giảng, kết hợp tương tác giữa thầy và trò qua CNTT, sử dụng các phần mềm hỗ trợ, đảm bảo tính thẩm mỹ và sư phạm;
- Khuyến khích xây dựng bài giảng có nhiều tương tác, có hình ảnh video, audio đi kèm.
3.3. Yêu cầu với sản phẩm là website học tập, sách giáo khoa điện tử, thí nghiệm ảo
- Website học tập hỗ trợ cập nhật nội dung bài giảng điện tử theo chuẩn SCORM;
- Nội dung cung cấp trên website là các bài giảng theo từng môn học cụ thể;
- Sách giáo khoa điện tử xây dựng trên nền wikipedia hoặc *.pdf (đầy đủ chỉ mục, liên kết);
- Các thí nghiệm ảo phải đúng với nội dung và kiến thức trong sách giáo khoa;
- Tổng hợp và mô phỏng lịch sử văn hóa địa phương.
3.4. Yêu cầu với sản phẩm là các bài trình chiếu
- Nội dung và kiến thức: kiến thức cơ bản, trọng tâm, nội dung chính xác, ví dụ minh họa phong phú;
- Kế hoạch bài giảng: thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, tiến trình bài giảng các hoạt động thầy và trò, thể hiện mối liên kết nội dung giữa các bài học mới cũ;
- Tích hợp CNTT: các tư liệu hỗ trợ bài giảng, kết hợp tương tác giữa thầy và trò qua CNTT, sử dụng các phần mềm khác hỗ trợ, đảm bảo tính thẩm mỹ và sư phạm;
- Khuyến khích xây dựng tệp trình chiếu có tương tác, có hình ảnh video, audio đi kèm.
4. Địa chỉ nộp sản phẩm 
Các trường học tập hợp các sản phẩm dự thi của cán bộ giáo viên và nộp về Phòng GD&ĐT (các trường mầm non nộp cho bà Đỗ Thị Tình nhận, các trường Tiểu học nộp cho ông Trần Đức An nhận, các trường THCS nộp cho ông Lê Văn Hoàng nhận), sau khi các tiểu ban chấm xong ông Lê văn Hoàng có trách nhiệm tổng hợp sản phẩm tất cả các bậc học và nộp cho Sở GD&ĐT qua bộ phận CNTT-KT&KĐCLGD.
IV. Khen thưởng
1. Cấp thành phố
1.1. Tổng số giải thưởng: 75 giải, gồm: 10 giải nhất, 15 giải nhì, 20 giải ba, 30 giải khuyến khích; Các sản phẩm đạt giải sẽ được tặng thưởng theo quy định của Hội đồng thi đua khen thưởng ngành giáo dục và đào tạo thành phố.
1.2. Ngoài các giải thưởng trên, các sản phẩm đạt giải nhất, nhì và ba trong cuộc thi xây dựng sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ dạy-học năm học 2013 - 2014 sẽ được công nhận sáng kiến kinh nghiệm theo quy định sau:
- Đạt giải nhất, nhì được công nhận sáng kiến kinh nghiệm loại Khá;
- Đạt giải ba được công nhận sáng kiến kinh nghiệm loại Đạt yêu cầu.
2. Cấp huyện
Các sản phẩm được Phòng GD&ĐT chấm chọn đạt giải sẽ được cấp giấy chứng nhận và được công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở:
- Đạt giải nhất, nhì được công nhận sáng kiến kinh nghiệm loại Khá;
- Đạt giải ba được công nhận sáng kiến kinh nghiệm loại Đạt yêu cầu.
7. Công tác tổ chức tập huấn
Để nâng cao chất lượng sản phẩm dự thi cấp thành phố, Phòng GD&ĐT dự kiến sẽ mời các báo cáo viên của Sở GD&ĐT tập huấn cho giáo viên các trường trên cơ sở kinh phí giáo viên và các trường tự nguyện đóng góp.
Nhận được văn bản này, đề nghị Hiệu trưởng các trường học tổ chức phổ biến rộng rãi nội dung cuộc thi và động viên các giáo viên tích cực tham gia. Trong quá trình tổ chức thực hiện có gì vướng mắc cần liên hệ bộ phận CNTT phòng GD&ĐT để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT;
- Như trên (để thực hiện);
- Website Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT, THCS.
KT.TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký và đóng dấu)
Đặng Hùng Thương
 
 
 
 
 
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Lịch Sử Xây Dựng & Bảo Vệ Biển Đảo Việt Nam


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG