15:39 ICT Thứ bảy, 04/07/2020

Trang nhất » Văn bản » Văn bản TP- Huyện

Chỉ thị  số 29/CT-TU

Chỉ thị số 29/CT-TU

Chỉ thị 29 của Thành ủy Đà Nẵng.

NÂNG LƯƠNG TRUỚC THỜI HẠN

Công văn số 1928/HD-SNV ngày 31/10/2013 của Sở nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc nâng lương truớc thời hạn đối với công chức, viên chức ...

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BTCHT ngày tháng năm 2012 của Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ XII)

Quy định về dạy thêm, học thêm Đà Nẵng

Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

Lịch Sử Xây Dựng & Bảo Vệ Biển Đảo Việt Nam


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG