16:21 EST Thứ tư, 21/11/2018

Hoạt động giáo dục

Hoạt động Đoàn thể

Góc học sinh

Thống kê

Đang truy cậpĐang truy cập : 64


Hôm nayHôm nay : 1864

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 13153

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1392421

Góc An toàn giao thôngWebsite học tập


Thông tin nhà trường

Thăm dò ý kiến

Bạn có nhận xét gì về Website nhà trường?

Tốt

Bình thường

Phát triển thêm

Trang nhất » Văn bản » Văn bản của trường

KẾ HOẠCH BDTX NĂM HỌC 2013-2014

Thứ bảy - 22/02/2014 09:27
Kế hoạch BDTX năm học 2013-2014. Kính mời các thầy cô giáo xem để thực hiện.
PHÒNG GD& ĐT HOÀ VANG                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG  THCS NGUYỄN VĂN LINH                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:     /KH-NVL 
                                                                                 Hoà Phước, ngày 16  tháng 02 năm 2014
 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN BDTX NĂM HỌC 2013-2014
 
            Thực hiện công văn số 83/PGDĐT-VP ngày 12  tháng 02  năm 2014 của Phòng GD&ĐT Hòa Vang về việc  hướng dẫn một số nội dung BDTX năm học 2013-2014, trường THCS Nguyễn Văn Linh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:
             I. NỘI DUNG, THỜI LƯỢNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN
            1. Khối kiến thức bắt buộc (60 tiết/giáo viên)
             a) Nội dung bồi dưỡng 1 (30 tiết /giáo viên)
STT Nội dung  bồi dưỡng Số tiết Thời gian
1 Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Nghị quyết của Đảng: Bao gồm tổng quát về nhiệm vụ kinh tế xã hội, đi sâu về quan điểm đường lối phát triển giáo dục và đào tạo; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội và Giáo dục và Đào tạo 2012-2015 địa phương. 10 tiết  
 
Tháng
8/2013
  Chương trình hành động Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. 5 tiết  
Tháng
11/2013
2 Các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo    
  Chỉ thị 3004/CT-BGDĐT ngày 15/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 - 2014. 5 tiết  
Tháng
8/2013
  Các nội dung về đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo theo từng cấp học, bậc học như:
- Quy định đánh giá xếp loại học sinh;
- Công tác kiểm định chất lượng giáo dục;
- Các tiêu chí công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Điều lệ trường MN, TH, THCS;
- Công tác phổ cập MN năm tuổi, Phổ cập THĐĐT, Phổ cập trung học;
- Một số văn bản liên quan khác
10 tiết  
 
 
 
 
Tháng 9/2013
             
b) Nội dung bồi dưỡng 2 (30 tiết/giáo viên)
STT Nội dung bồi dưỡng Số tiết Thời gian
  Các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn, cụ thể như sau: 30 tiết  
 
Hoàn thành vào cuối tháng 3/2014
     
1 Tập huấn tạo bài giảng Eleaning cho giáo viên THCS 5 tiết
2 Kĩ năng xây dựng đề kiểm tra, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh 5 tiết
3 Tập huấn giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập 5 tiết
4 Tập huấn cho giáo viên chủ nhiệm về công tác tư vấn cho HS THCS 5 tiết
5 Tập huấn giáo dục bảo vệ tài nguyên biển đảo 5 tiết
6 Tập huấn dạy lồng ghép trong các bộ môn. 5 tiết
 
Nội dung BDTX 1, 2 có thể thay đổi theo các văn bản của Sở GDĐT.
2. Khối kiến thức tự chọn (nội dung 3) 
a) Thời lượng: 60 tiết/năm học/giáo viên
b) Nội dung:
Căn cứ nhu cầu của cá nhân, giáo viên tự nghiên cứu các mô đun bồi dưỡng trong khối kiến thức tự chọn trong Chương trình BDTX giáo viên ban hành kèm theo  Thông tư số 31/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở. Tuy nhiên, để sát hợp với điều kiện thực tế của trường, BGH lựa chọn các mô đun sau làm nội dung tự học của GV:
 
STT Nội dung bồi dưỡng Số tiết Thời gian
    60 tiết  
Mô đun 7,8 Nâng cao năng lực hướng dẫn, tư vấn của giáo viên gồm:
- Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS.
+ Quan niệm về hướng dẫn, tư vấn cho học sinh;
+ Các lĩnh vực cần hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS.
15 tiết Tháng 4/2014
Mô đun 23,24 Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh gồm:
- Kiểm tra kết quả học tập của học sinh:
+ Vai trò của kiểm tra đánh giá;
+ Các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh;
+ Thực hiện các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- Kĩ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học:
+ Kĩ thuật biên soạn đề kiểm tra: xác định mục tiêu kiểm tra; hình thức kiểm tra; xây dựng đề kiểm tra,  xây dựng hướng dẫn chấm.
+ Kĩ thuật phân tích kết quả kiểm tra đánh giá nâng cao hiệu quả dạy học.
 
 
 
 
 
30 tiết
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tháng 4/2014
Mô đun 32 Tăng cường năng lực làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp gồm:
- Các hoạt động của giáo viên chủ nhiệm cấp THCS;
- Các hình thức tổ chức hoạt động của giáo viên chủ nhiệm cấp THCS;
- Phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động của giáo viên chủ nhiệm cấp THCS.
15 tiết  
Tháng 5/2014
 
II.KẾ HOẠCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ BDTX NĂM HỌC 2013-2014:
            1.Thời gian, hình thức thực hiện:
-Hình thức học tập BDTX chủ yếu là lấy việc tự học của người học là chính (tự nghiên cứu thông tin trên mạng, nghiên cứu tài liệu), kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của trường hoặc của cụm trường.
 
Nội dung Thời gian kiểm tra Hình thức Người ra đề, người chấm thi
Nội dung bồi dưỡng 1 (30 tiết /giáo viên) Tháng 11/2013 Bài kiểm tra lớp Bồi dưỡng chính trị -pháp luật Đinh Huynh (Hiệu trưởng)
Nội dung bồi dưỡng 2 (30 tiết/giáo viên) 20/3/2014 -Sinh hoạt chuyên đề chuyên môn: Giáo dục tài nguyên môi trường biển đảo
-GV tự nghiên cứu trước tài liệu;viết bài kiểm tra tập trung
-Các nội dung khác đã tập huấn theo KH
-GV giới thiệu bài thi Dạy học tích hợp.
Nguyễn Văn Quyên (TTCM Sử-Địa-Nhạc-MT)
 
 
 
 
 
Nội dung bồi dưỡng 3-khối kiến thức tự chọn (60 tiết/giáo viên)
* Nâng cao năng lực hướng dẫn, tư vấn của giáo viên :
Từ 01/4/2014 đến 12/04/2014
-Đã tập huấn vào tháng 10/2013.
-GV tự nghiên cứu tài liệu, viết bài kiểm tra
Nguyễn Thị Thanh Nga (TTCM Văn –GDCD)
 
 Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh:
Từ 14/4/2014 đến 26/4/2014
-GV tập huấn tại ĐHSP về báo cáo triển khai lại tổ nhóm chuyên môn.
-GV tự nghiên cứu tài liệu, viết bài kiểm tra
Nguyễn Thị Bích Vân (Phó hiệu trưởng)
 
Tăng cường năng lực làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp
Từ 28/4/2014 đến 07/5/2014
GV tự nghiên cứu tài liệu, viết bài kiểm tra Đinh Huynh (Hiệu trưởng)
Nộp đề kiểm tra, hướng dẫn chấm về PHT 13/3/2014    
Nộp kết quá về PHT 11/5/2014   -Các thành viên được phân công
Tổng hợp kết quả về PGD, đề nghị  cấp giấy chứng nhận 15/5/2014   Phó hiệu trưởng
 
(Người ra đề, chấm thi được miễn làm bài kiểm tra ở nội dung đó. Đề và hướng dẫn chấm được thay thế cho bài kiểm tra).
 
2. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên:
a/Hình thức đánh giá, xếp loại kết quả BDTX:
- Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3.
- Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Loại giỏi (viết tắt: G), loại khá (viết tắt: K), loại trung bình (viết tắt: TB) và loại không hoàn thành kế hoạch.
-  Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên thông qua bài kiểm tra viết. Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:
+Tiếp thu kiến thức và kĩ năng quy định trong mục đích, nội dung Chương trình, tài liệu BDTX (5 điểm).
+ Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5 điểm).
b/Điểm trung bình kết quả BDTX
Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:
Điểm TB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 được ghi trong kế hoạch BDTX của giáo viên) chia cho 3.
Điểm TB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.
c/Xếp loại kết quả BDTX giáo viên:
Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX hằng năm nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân của năm đó, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại BDTX như sau:
+ Loại TB nếu điểm trung bình BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;
+ Loại K nếu điểm trung bình  BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;
+ Loại G nếu điểm trung bình  BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.
- Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.
Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.
3. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX
a) Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên.
b) Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX đối với giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở (không cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX cho giáo viên không hoàn thành kế hoạch).
 
 
Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.
            Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện BDTX cho GV năm học 2013-2014 của trường THCS Nguyễn Văn Linh. Đề nghị CB, GV nghiêm túc thực hiện kế hoạch trên.
 
Nơi nhận:                                                                                    HIỆU TRƯỞNG
-Tổ chuyên môn;
-Lưu: CM, VT.
 
 
 
                                                                                                        Đinh Huynh

Tác giả bài viết: BV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
     
CẨM NANG TRA CỨU 

Lịch Sử Xây Dựng & Bảo Vệ Biển Đảo Việt Nam


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2014-2015

Website quản lí giáo dục


Học tập và làm theo lời Bác

 

GÓC TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG
(Kích chuột vào mép trái hoặc mép phải có đánh số của albums để lật trang)