20:19 EDT Thứ năm, 04/06/2020

Trang nhất » Văn bản » Văn bản của trường

KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013-2014

Thứ tư - 04/12/2013 03:01
KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2013-2014
PHÒNG GD&ĐT HÒA VANG
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN LINH
 

Số:  /KH-NVL
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do-Hạnh phúc
 

Hoà Vang, ngày 16  tháng 11  năm 2013
 
 
 
KẾ HOẠCH ÔN TẬP, KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2013-2014
 
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 và theo Công văn Số 499/PGDĐT-THCS ngày 14/11/2013 của PGD Hòa Vang về việc  Kiểm tra học kì I năm học 2013-2014, trường THCS Nguyễn Văn Linh xây dựng kế hoạch kiểm tra học kì I năm học 2013-2014 như sau:
I. Công tác biên soạn đề kiểm tra: 
1. Môn kiểm tra:  Sở GDĐT ra đề kiểm tra học kì I năm học 2013-2014 của 8 môn học ở các khối lớp 9, gồm: Ngữ văn, Toán (90 phút /môn); Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học và Sinh học (45 phút /môn) - lịch kiểm tra gửi kèm.
Phòng GDĐT ra đề kiểm tra học kỳ I năm học 2013-2014 của 3 môn học lớp 6,7,8 gồm: Ngữ văn và Toán (90 phút /môn); Tiếng Anh (45 phút /môn) - lịch kiểm tra gửi kèm.
Nhà trường ra đề kiểm tra học kì I năm học 2013-2014 của các môn học còn lại của khối 6,7,8,9.
            2. Hình thức kiểm tra:
            -Đối với các môn do Sở GD và Phòng GD ra đề: Kiểm tra theo hình thức tự luận. Riêng môn tiếng Anh, kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận.
            -Đối với các môn do trường ra đề: Kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận.
            3. Nội dung, yêu cầu của đề kiểm tra:
a. Nội dung, phạm vi kiểm tra:
Đối với lớp 9: Từ đầu năm học đến hết tuần 16 của học kì I - theo tài liệu phân phối chương trình của Sở.
Đối với lớp 6,7,8 : Từ đầu năm học đến hết tuần 17 của học kì I - theo tài liệu phân phối chương trình của Sở. 
b.  Đề kiểm tra của Sở, của Phòng, của Trường phải bảo đảm các yêu cầu sau:
            - Kiểm tra những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kĩ năng thực hành của học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của Chương trình giáo dục phổ thông với các cấp độ: Biết, Thông hiểu, Vận dụng, Sáng tạo; dành tối thiểu 50% làm bài cho các nội dung thông hiểu, vận dụng; phù hợp với định hướng đổi mới việc kiểm tra, đánh giá của Bộ GDĐT; phân loại được trình độ học sinh.  
- Đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn như: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, cần coi trọng đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng hạn chế yêu cầu học sinh chỉ ghi nhớ máy móc, không nắm vững kiến thức, kĩ năng môn học.
c. Nhóm chuyên môn thống nhất biên soạn đề cương ôn tập cho học sinh. Trên cơ sở đề cương ôn tập, mỗi GV ra 1 đề kiểm tra học kỳ  nộp về Phó hiệu trưởng ( 1 đề in và gởi qua email nguyenbichvan79@gmail.com). Trên cơ sở đề cương và đề thi của GV, Hội đồng ra đề thi sẽ chọn đề chính thức. Đề kiểm tra học kì là tài liệu mật nên đề nghị GV thực hiện tốt việc bảo mật đề thi, không đưa qua người thứ hai.
II.Quy trình tổ chức kiểm tra:
1.GV làm công tác coi thi có mặt trước giờ thi ít nhất 15 phút. GV làm công tác kiểm tra và giám thị văn phòng có trách nhiệm kiểm tra nề nếp học sinh, vệ sinh phòng thi trước giờ thi.
2.Trước mỗi buổi kiểm tra, họp Hội đồng coi kiểm tra để phổ biến những việc cần làm, lập biên bản xác nhận tình trạng niêm phong của các bì đựng đề, phân công công việc cho từng thành viên của Hội đồng trong buổi kiểm tra.
3.Thực hiện văn bản chỉ đạo của Phòng GD, tùy theo số lượng học sinh, Hiệu trưởng chọn vừa đủ cán bộ, giáo viên tham gia công việc phân chia đề kiểm tra cho các phòng. Không cử cán bộ, giáo viên có con, em ruột tham dự kì kiểm tra tham gia hội đồng coi kiểm tra. Trong suốt thời gian kiểm tra (từ khi mở đề đến khi kết thúc giờ làm bài kiểm tra), cán bộ, giáo viên, nhân viên không được sử dụng điện thoại di động. Trong trường hợp cần thiết, lãnh đạo nhà trường sử dụng điện thoại cố định để liên lạc.    
4.GV coi thi phải ký tên vào bài thi, giao nộp bài thi đầy đủ, kiểm tra sĩ số học sinh. GV làm giám thị văn phòng có trách nhiệm kiểm tra số lượng bài thi do GV nộp.
5.Các khối lớp được bố trí thành nhiều phòng thi trên cơ sở chia danh sách học sinh theo thứ tự alphabet, mỗi phòng không quá 25 học sinh.
6.Học sinh nộp bài thi khi có hiệu lệnh thu bài, học sinh không được ra khỏi phòng thi khi chưa hết thời gian làm bài.
III.Công tác ôn tập học kì I:
-BGH triển khai kế hoạch kiểm tra học kì I đến HĐSP. Các tổ chuyên môn căn cứ kế hoạch của trường để tổ chức cho GV thực hiện. Tổ chuyên môn phân công GV biên soạn đề cương ôn tập  và hướng dẫn học sinh soạn đề cương. Nội dung ôn tập giới hạn đến hết tuần 16 đối với lớp 9, giới hạn đến hết tuần 17 đối với lớp 6,7,8.
 Hạn cuối ngày 04/12/2013, học sinh phải có đầy đủ đề cương các môn học. Các nội dung được thể hiện cụ thể qua biên bản sinh hoạt tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn. Tổ trưởng chuyên môn có trách nhiệm kiểm tra biên bản nhóm chuyên môn và nhắc nhở GV thực hiện tốt kế hoạch.
-GV bộ môn hướng dẫn và kiểm tra việc soạn đề cương, học đề cương của học sinh. GVCN có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhớ học sinh ôn tập, chỉ đạo cho Ban cán sự lớp điều hành lớp tự ôn tập, soạn đề cương để ôn tập; sử dụng 15 phút đầu giờ để kiểm tra việc soạn đề cương của lớp; phát huy hiệu quả hình thức đôi bạn học tập để kèm cặp, giúp đỡ học sinh yếu kém tiến bộ.
-GV bộ môn kiểm tra việc thực hiện chương trình học của học sinh, cho học sinh hoàn thành đầy đủ các bài kiểm tra, kiểm tra bổ sung các bài kiểm tra còn thiếu; có hình thức kiểm tra phù hợp, quan tâm hơn đến các đối tượng học sinh khuyết tật, học sinh yếu kém.
-GV bộ môn sử dụng các tiết tăng cường, tự chọn để ôn tập thêm cho học sinh, tăng cường các bài tập, hướng dẫn  cụ thể việc tự ôn tập ở nhà.
IV.Lịch kiểm tra học kì I: (đính kèm)
            Trên đây là kế hoạch ôn tập, kiểm tra học kì I năm học 2013-2014. Đề nghị CB- GV nghiêm túc thực hiện.
 
 
Nơi nhận:                                                                           
         - Tổ CM;                                                                   
         - L­ưu: VT.
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Nguyễn Thị Bích Vân
 
 
                                                                                          
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Lịch Sử Xây Dựng & Bảo Vệ Biển Đảo Việt Nam


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG