20:23 EDT Thứ năm, 04/06/2020

Trang nhất » Văn bản » Văn bản của trường

KẾ HOẠCH NGÀY SINH HOẠT CÔNG DÂN

Thứ sáu - 16/08/2013 06:38
I.Mục đích: -Nhằm giới thiệu cho học sinh đặc biệt là học sinh khối 6 về tình hình trường lớp để giúp các em làm quen với môi trường học tập mới. -Nhằm giáo dục học sinh về ‎ thức kỉ luật, ‎ thức học tập để bước vào năm học mới 2013-2014.
PHÒNG GD&ĐT HÒA VANG                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN LINH                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Số:     /KH-NVL                                                            Hòa Phước, ngày 15 tháng 8 năm 2013
 
KẾ HỌACH TỔ CHỨC NGÀY SINH HỌAT CÔNG DÂN
 
          I.Mục đích:
          -Nhằm giới thiệu cho học sinh  đặc biệt là học sinh khối 6 về tình hình trường lớp để giúp các em làm quen với môi trường học tập mới.
          -Nhằm giáo dục học sinh về ‎ thức kỉ luật, ‎ thức học tập để bước vào năm học mới 2013-2014.
          -Kết hợp tuyên truyền cho học sinh về chủ quyền biển đảo Việt nam.
          II.Thời gian, đối tượng tham gia:
          -Thời gian: 7g30 -9g30 ngày 19/8/2013
          -Đối tượng tham gia: Học sinh tòan trường, tòan thể CB-GV-NV nhà trường
          III.Nội dung:
          1.Giới thiệu về trường lớp, đội ngũ thầy cô giáo; hướng dẫn sơ đồ nhà trường, nội quy sử dụng thư viện và các phòng bộ môn.
          2.Trích giới thiệu về quyền và nghĩa vụ học sinh trong Điều lệ nhà trường; quán triệt nội quy nhà trường.
          3.Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam.
          4.Tập nghi lễ Chào cờ, hát quốc ca.
          IV.Phân công chuẩn bị:
          1.Giới thiệu về trường lớp, đội ngũ thầy cô giáo; hướng dẫn sơ đồ nhà trường, nội quy sử dụng thư viện và các phòng bộ môn: cô Bích Vân (PHT)
          2.Trích giới thiệu về quyền và nghĩa vụ học sinh trong Điều lệ nhà trường; quán triệt nội quy nhà trường: thầy Tiến (Tổ trưởng VP, Trưởng ban kỉ luật)
          3.Tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam: thầy Quyên (Tổ trưởng tổ Sử-Địa)
          4.Tập nghi lễ Chào cờ, hát quốc ca: cô Tú (TPT Đội)
          5.Quản lý ‎ học sinh: GVCN từng lớp
         
          Trên đây là kế họach tổ chức “Ngày sinh họat công dân” của trường THCS Nguyễn Văn Linh.
                                                                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Lịch Sử Xây Dựng & Bảo Vệ Biển Đảo Việt Nam


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG