22:35 ICT Thứ ba, 02/06/2020

Trang nhất » Văn bản » Văn bản của trường

KẾ HOẠCH ÔN TẬP, KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2013-2014

Thứ bảy - 05/04/2014 05:05
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 và theo Công văn Số 160/PGDĐT-THCS ngày 19/3/2014 của PGD Hòa Vang về việc Kiểm tra học kì II năm học 2013-2014, trường THCS Nguyễn Văn Linh xây dựng kế hoạch kiểm tra học kì II năm học 2013-2014 như sau:
PHÒNG GD&ĐT HÒA VANG
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN LINH

 
 
 

Số:  /KH-NVL
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do-Hạnh phúc
 
 
 

Hoà Vang, ngày 24  tháng 3  năm 2014
 
 
 
KẾ HOẠCH ÔN TẬP, KIỂM TRA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2013-2014
 
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 và theo Công văn Số 160/PGDĐT-THCS ngày 19/3/2014 của PGD Hòa Vang về việc  Kiểm tra học kì II năm học 2013-2014, trường THCS Nguyễn Văn Linh xây dựng kế hoạch kiểm tra học kì II năm học 2013-2014 như sau:
I. Công tác biên soạn đề kiểm tra: 
1. Môn kiểm tra:  Sở GDĐT ra đề kiểm tra học kì II năm học 2013-2014 của 8 môn học ở các khối lớp 9, gồm: Ngữ văn, Toán (90 phút /môn); Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học và Sinh học (45 phút /môn) - lịch kiểm tra gửi kèm.
Phòng GDĐT ra đề kiểm tra học kỳ II năm học 2013-2014 của 3 môn học lớp 6,7,8 gồm: Ngữ văn và Toán (90 phút /môn); Tiếng Anh (45 phút /môn) - lịch kiểm tra gửi kèm.
Nhà trường ra đề kiểm tra học kì II năm học 2013-2014 của các môn học còn lại của khối 6,7,8,9.
            2. Hình thức kiểm tra:
            -Đối với các môn do Sở GD và Phòng GD ra đề: Kiểm tra theo hình thức tự luận. Riêng môn tiếng Anh, kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận.
            -Đối với các môn do trường ra đề: Kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận.
            3. Nội dung, yêu cầu của đề kiểm tra:
a. Nội dung, phạm vi kiểm tra:
Đối với lớp 9: Từ đầu năm học đến theo tài liệu phân phối chương trình của Sở. (hết tuần 32)
Đối với lớp 6,7,8 : Từ đầu năm học đến trước thời điểm kiểm tra 1 tuần theo tài liệu phân phối chương trình của Sở (hết tuần 35)
b.  Đề kiểm tra của Sở, của Phòng, của Trường phải bảo đảm các yêu cầu sau:
            - Kiểm tra những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kĩ năng thực hành của học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của Chương trình giáo dục phổ thông với các cấp độ: Biết, Thông hiểu, Vận dụng, Sáng tạo; dành tối thiểu 50% làm bài cho các nội dung thông hiểu, vận dụng; phù hợp với định hướng đổi mới việc kiểm tra, đánh giá của Bộ GDĐT; phân loại được trình độ học sinh.  
- Đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn như: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, cần coi trọng đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng hạn chế yêu cầu học sinh chỉ ghi nhớ máy móc, tăng cường nắm vững kiến thức, kĩ năng môn học.
c. Nhóm chuyên môn thống nhất biên soạn đề cương ôn tập cho học sinh. Trên cơ sở đề cương ôn tập, mỗi GV ra 1 đề kiểm tra học kỳ  nộp về Phó hiệu trưởng  gởi qua email nguyenbichvan79@gmail.com. Ghi rõ tên GV ra đề trên đề thi.Trên cơ sở đề cương và đề thi của GV, Hội đồng ra đề thi sẽ chọn đề chính thức. Đề kiểm tra học kì là tài liệu mật nên đề nghị GV thực hiện tốt việc bảo mật đề thi, không đưa qua người thứ hai.
II.Quy trình tổ chức kiểm tra:
1.GV làm công tác coi thi có mặt trước giờ thi ít nhất 15 phút. GV làm công tác kiểm tra và giám thị văn phòng có trách nhiệm kiểm tra nề nếp học sinh, vệ sinh phòng thi trước giờ thi.
2.Trước mỗi buổi kiểm tra, họp Hội đồng coi kiểm tra để phổ biến những việc cần làm, lập biên bản xác nhận tình trạng niêm phong của các bì đựng đề, phân công công việc cho từng thành viên của Hội đồng trong buổi kiểm tra.
3.Thực hiện văn bản chỉ đạo của Phòng GD, tùy theo số lượng học sinh, Hiệu trưởng chọn vừa đủ cán bộ, giáo viên tham gia công việc phân chia đề kiểm tra cho các phòng. Không cử cán bộ, giáo viên có con, em ruột tham dự kì kiểm tra tham gia hội đồng coi kiểm tra. Trong suốt thời gian kiểm tra (từ khi mở đề đến khi kết thúc giờ làm bài kiểm tra), cán bộ, giáo viên, nhân viên không được sử dụng điện thoại di động trừ BGH được sử dụng để liên hệ công việc với Sở hoặc Phòng khi cần thiết.
4.GV coi thi phải ký tên vào bài thi, giao nộp bài thi đầy đủ, kiểm tra sĩ số học sinh. GV làm giám thị văn phòng có trách nhiệm kiểm tra số lượng bài thi do GV nộp.
5.Các khối lớp được bố trí thành nhiều phòng thi trên cơ sở chia danh sách học sinh theo thứ tự alphabet, mỗi phòng không quá 25 học sinh.
6.Học sinh nộp bài thi khi có hiệu lệnh thu bài, học sinh không được ra khỏi phòng thi khi chưa hết thời gian làm bài.
III.Công tác ôn tập học kì II:
-BGH triển khai kế hoạch kiểm tra học kì II đến HĐSP. Các tổ chuyên môn căn cứ kế hoạch của trường để tổ chức cho GV thực hiện. Tổ chuyên môn phân công GV biên soạn đề cương ôn tập  và hướng dẫn học sinh soạn đề cương. Nội dung ôn tập giới hạn đến hết tuần 32 đối với lớp 9, giới hạn đến hết tuần 35 đối với lớp 6,7,8.
 Hạn cuối học sinh phải có đầy đủ đề cương các môn học là trước 1 tuần kể từ đầu đợt kiểm tra học kì.. Các nội dung được thể hiện cụ thể qua biên bản sinh hoạt tổ chuyên môn, nhóm chuyên môn. Tổ trưởng chuyên môn có trách nhiệm kiểm tra biên bản nhóm chuyên môn và nhắc nhở GV thực hiện tốt kế hoạch.
-GV bộ môn hướng dẫn và kiểm tra việc soạn đề cương, học đề cương của học sinh. GVCN có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở học sinh ôn tập, chỉ đạo cho Ban cán sự lớp điều hành lớp tự ôn tập, soạn đề cương để ôn tập; sử dụng 15 phút đầu giờ để kiểm tra việc soạn đề cương của lớp; phát huy hiệu quả hình thức đôi bạn học tập để kèm cặp, giúp đỡ học sinh yếu kém ôn tập tốt.
-GV bộ môn kiểm tra việc thực hiện chương trình học của học sinh, cho học sinh hoàn thành đầy đủ các bài kiểm tra, kiểm tra bổ sung các bài kiểm tra còn thiếu; có hình thức kiểm tra phù hợp, quan tâm hơn đến các đối tượng học sinh khuyết tật, học sinh yếu kém, rà soát lại các giải pháp phấn đấu đạt chỉ tiêu chuyên môn đề ra từ đầu năm học.
-GV bộ môn sử dụng các tiết tăng cường, tự chọn để ôn tập thêm cho học sinh, tăng cường các bài tập, hướng dẫn  cụ thể việc tự ôn tập ở nhà.
IV.Lịch kiểm tra học kì II: (đính kèm)
            Trên đây là kế hoạch ôn tập, kiểm tra học kì II năm học 2013-2014. Đề nghị GV nghiêm túc thực hiện.
 
 
Nơi nhận:                                                                           
         - Tổ CM;                                                                  
         - L­u: VT.
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Nguyễn Thị Bích Vân
 
 
                                                                                           
 

Tác giả bài viết: BV

Tổng số điểm của bài viết là: 55 trong 15 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Lịch Sử Xây Dựng & Bảo Vệ Biển Đảo Việt Nam


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG