02:30 EDT Chủ nhật, 07/06/2020

Trang nhất » Văn bản » Văn bản của trường

KẾ HOẠCH THI GVG CẤP TRƯỜNG

Thứ hai - 21/10/2013 18:39
Nhà trường thông báo kế hoạch thi GVG cấp trường năm học 2013-2014 và các tài liệu thi lý thuyết đính kèm. Mời các GV tải tài liệu về để nghiên cứu.

Tài liệu đính kèm

PHÒNG GD&ĐT HÒA VANG                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN LINH             Độc lập- Tự do –Hạnh phúc
 Số: .../KH-NVL                                                  Hòa Phước, ngày 21  tháng 10 năm 2013
 
 
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI
 CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2013-2014
 
            Nhằm tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày nhà giáo Việt Nam, thực hiện công văn số 456/PGDĐT-THCS ngày 18/10/2013 của PGDĐT Hòa Vang về việc chỉ đạo tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013-2014, trường THC Nguyễn văn Linh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:
          1.Mục đích, yêu cầu:
          1.1.Mục đích:
          -Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho CB-GV rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực tự học và sáng tạo góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục;
          -Tuyển chọn, công nhận, suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, tạo điều kiện để xét chọn giáo viên dạy giỏi cấp Huyện và CSTĐ cấp cơ sở.
          1.2.Yêu cầu:
          -Hội thi được tổ chức theo các môn học được Quy định trong chương trình giáo dục phổ thông;
          -Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích, động viên GV học hỏi, trao đổi, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy.
          2.Đối tượng , điều kiện và số lượng GV dự thi:
          2.1. Đối tượng:
          Giáo viên dự thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên và đang trực tiếp giảng dạy các lớp tại thời điểm tổ chức Hội thi.
          2.2. Điều kiện:
          -GV tham gia Hội thi phải có ít nhất một SKKN hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học ứng dụng (chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, đồ dùng dạy học tự làm …) trong các năm học trước hoặc viết mới, làm mới cho năm học 2013-2014;
          -GV dự thi phải đạt trình độ chuẩn đào tạo trở lên, có thời gian giảng dạy liên tục từ 3 năm trở lên, có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn  được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được xếp loại khá về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS.
          2.3. Số lượng GV dự thi:
          -Mỗi môn học dự thi ít nhất 1 GV
          -Tất cả GV đăng ký danh hiệu CSTĐ năm học 2013-2014 đều bắt buộc dự thi.
          3.Thể lệ cuộc thi
          Giáo viên dự thi phải tham gia 3 nội dung sau:
          3.1. Cá nhân báo cáo SKKN hoặc sản phẩm sư phạm ứng dụng đã triển khai (chuyên đề đổi mới PPDH, đồ dùng dạy học tự làm) trong các năm học trước hoặc viết mới, làm mới cho năm học 2013-2014
  3.2.Cá nhân làm một bài kiểm tra trắc nghiệm hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành. (các văn bản liên quan như: Luật giáo dục 2005 đã sửa đổi, Điều lệ trường phổ thông, Quy chế đánh giá xếp loại học sinh phổ thông (thông tư  58/2011/TT-BGDĐT), Quyết định ban hành quy định về dạy thêm học thêm của UBND Đà Nẵng (QĐ 13/2013/UBND),  Quy định về đạo đức nhà giáo (Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT).
 
          3.3 Giáo viên thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi, trong đó có 1 tiết do tổ chuyên môn dự, đánh giá, xếp loại và 1 tiết do Ban tổ chức Hội thi của trường dự đánh giá, xếp loại. Tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp học đó và thực hiện theo PPCT, trường hợp bắt buộc phải hoán đổi bài dạy do trùng tiết kiểm tra phải được sự đồng ý của Trưởng ban tổ chức hội thi.
          4.Đánh giá các nội dung thi:
          4.1. SKKN hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng  đã triển khai được đánh gía theo thang điểm 10 được 2 giám khảo chấm độc lập. Ban tổ chức Hội thi quy định thang điểm chấm như sau:
          -Bài thi phải đạt ít nhất 10 trang A4, trình bày đúng thể thức văn bản  (2 điểm)
          -Nội dung có tính sáng tạo: thể hiện được những cải tiến có tính đột phá, tính mới theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học trong nhà trường phổ thông hiện nay. (3 điểm)
          -Nội dung có tính thực tiễn: Đề tài phải được chứng minh qua thực tiễn vận dụng tại trường, phải có số liệu cụ thể, chính xác (2 điểm)
          -Nội dung có tính hiệu quả: Đề tài khi đi vào vận dụng thực tiễn góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn của cá nhân, tập thể (3 điểm)
          *Lưu ý: Đối với các SKKN đã được PGD xếp loại C ở năm học 2012-2013(chưa dự thi cấp trường) thì Ban tổ chức hội thi sẽ chuyển kết quả đánh giá, xếp loại đó sang thang điểm 10 như sau:
          -Đối với những SKKN được công nhận loại B : đạt 10 điểm.
          -Đối với những SKKN được công nhận loại C: đạt 9 điểm.
  4.2. Bài thi trắc nghiệm hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành.
4.3. Bài thi giảng được đánh giá và cho điểm theo mẫu phiếu đánh giá tiết giảng hiện hành. Mỗi bài thi giảng có 2 giám khảo chấm  điểm độc lập.
Điểm kết luận của mỗi nội dung thi là trung bình cộng điểm của các giám khảo. Trong trường hợp không đạt được sự thống nhất giữa các giám khảo thì Trưởng ban giám khảo báo cáo Trưởng ban tổ chức Hội thi xem xét quyết định.
5.Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi:
  5.1. Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường phải đạt các yêu cầu sau:
a) SKKN hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đã triển khai đạt từ 6 điểm trở lên;
b) Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên;
c) Hai bài thi giảng đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 bài thi giảng đạt loại giỏi.
5.2. Danh sách giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp theo tổng điểm 3 nội dung thi của từng giáo viên. Hiệu trưởng cấp giấy chứng nhận Giáo viên dạy giỏi cấp trường cho GV đạt. Nhà trường khen thưởng 3 GV có thành tích xuất sắc nhất.
6. Thời gian, địa điểm:
-Đăng ký dự thi: hạn cuối ngày 26/10/2013
-Lễ khai mạc hội thi: thứ năm ngày 14/11/2013
-Sau khi khai mạc hội thi, GV tham gia bài thi kiểm tra năng lực với nội dung kiểm tra kiến thức về các văn bản chỉ đạo của ngành (đã quy định ở phần trên).
-Giáo viên nộp SKKN hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng (chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học, đồ dùng dạy học tự làm) số lượng 2 bản:  hạn cuối ngày thứ năm 21/11/2013
-Phần thi bài giảng: từ ngày 18/11/2013 đến 07/12/2013. Trong đó, tiết dạy do tổ chuyên môn đánh giá được thực hiện từ ngày 18/11/2013 đến hết ngày 27/11/2013. Tiết dạy do Ban tổ chức hội thi đánh giá được thực hiện từ ngày 29/11/2013 đến hết ngày 07/12/2013.
-Bế mạc, phát thưởng: ngày 12/12/2013
-Báo cáo kết quả về PGD: ngày 15/12/2013
7.Ban tổ chức và Ban giám khảo Hội thi:
7.1. Ban tổ chức Hội thi:
Thầy Đinh Huynh -Hiệu trưởng                                    Trưởng ban tổ chức
Cô Nguyễn Thị Bích Vân –Phó hiệu trưởng                  Phó ban tổ chức
Cô Nguyễn Thị Cẩm Tú    -TPT Đội, Tổ trưởng VP                 Thư ký
7.2.Ban giám khảo Hội thi:
a) SKKN hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng:
-Ban giám hiệu
b) Bài thi kiểm tra năng lực :
-Ban giám hiệu
c) Bài thi giảng:
-Bài giảng do tổ chuyên môn chấm: 2 giáo viên do TTCM phân công
-Bài giảng do Ban tổ chức chấm: Ban giám hiệu và GV được điều động.
8.Sử dụng kết quả hội thi:
-Kết quả Hội thi là căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua của đơn vị và cá nhân.
-Danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường là căn cứ để xem xét, thực hiện các chế độ chính sách đối với giáo viên tại đơn vị.
9.Kinh phí:
Sử dụng kinh phí hoạt động chuyên môn của trường trong năm học 2013-2014 để chi công tác tổ chức, phát thưởng.
-Chi khen thưởng: GV đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường được nhận giấy chứng nhận. 3 GV đạt điểm cao nhất hội thi được nhận tiền thưởng 100.000 đồng/GV.
10. Công tác đảm bảo:
Để Hội thi diễn ra theo đúng kế hoạch, đề nghị các bộ phận có liên quan thực hiện tốt các công việc sau:
-Tổ trưởng chuyên môn triển khai kế hoạch đến các thành viên, lập danh sách GV dự thi ít nhất 1 GV/môn. Đăng ký danh sách hạn cuối ngày 26/10/2013.
-Tổ chuyên môn phải có kế hoạch hổ trợ cho GV dự thi hoàn thành nhiệm vụ.
-GV đã đăng ký dự thi phải có sự chuẩn bị chu đáo cho các nội dung thi.
-Bộ phận tài vụ giải quyết kinh phí phục vụ Hội thi.
11. Kế hoạch tổ chức Hội thi cấp Huyện:
- Thời gian:  Từ ngày 02/01/2014 đến 10/4/2014  (Có kế hoạch hướng dẫn cụ thể sau)
Trên đây là những nội dung rất quan trọng trong việc tổ chức Hội thi GV dạy giỏi cấp trường năm học 2013-2014. Đề nghị các bộ phận có liên quan, tất cả giáo viên nghiêm túc thực hiện.
Nơi nhận:                                                           HIỆU TRƯỞNG
-Tổ THCS (PGD);
-Các TTCM;
-VT (để thông báo);
-Lưu: CM.                                                              Đinh Huynh

Tác giả bài viết: BV

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Lịch Sử Xây Dựng & Bảo Vệ Biển Đảo Việt Nam


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG