21:41 ICT Thứ ba, 02/06/2020

Trang nhất » Văn bản » Văn bản của trường

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN VÀ CUỘC THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP NĂM HỌC 2013-2014

Thứ ba - 10/09/2013 21:27
Thực hiện chỉ đạo của PGD Hòa Vang, trong năm học 2012-2013, trường THCS Nguyễn Văn Linh đã có 3 sản phẩm dự thi và đạt 1 giải Nhất, 1 giải Nhì , 1 giải KK cấp Huyện. Vinh dự cho nhà trường là bài thi Bình yên cho những dòng sông của các em HS: Lê Song Thảo My 7/2, Lê Trần Viết Long 7/1, Nguyễn Văn Vĩ Kha 7/3 đạt giải Ba cấp quốc gia. Căn cứ công văn 384/PGDĐT-THCS ngày 9/9/2013 của PGD Hòa Vang về việc hướng dẫn tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp năm học 2013-2014. Trường THCS Nguyễn Văn Linh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:
I. Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học  
1. Mục đích của cuộc thi
- Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng vận dụng tổng hợp,  khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh;
- Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm "học đi đôi với hành";
- Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục.
2. Đối tượng dự thi: Học sinh toàn trường
3. Sản phẩm dự thi: Sản phẩm dự thi là một bài viết (chưa đăng báo hay in sách) của 01 học sinh hoặc nhóm không quá 03 học sinh dài không quá 3000 từ. Cấu trúc của bài viết dự thi được mô tả ở Phụ lục I kèm theo. Chú ý: Bài viết phải được đánh máy trên khổ giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14.
4. Tổ chức Cuộc thi 
- Các trường THCS thành lập Ban tổ chức, xây dưng kế hoạch, phát động cuộc thi trong toàn thể học sinh của trường vào tiết sinh hoạt chủ nhiệm lớp và tiết chào cờ hàng tuần đồng thời đăng tải trên website của nhà trường và thông báo cho đông đảo học sinh biết truy cập.
- Học sinh (hoặc nhóm học sinh) dự thi trên tinh thần tự nguyện; mỗi học sinh được tham gia không quá 02 bài dự thi.
- Học sinh được quyền mời 1 GV tham gia làm công tác tư vấn cho sản phẩm dự thi của mình. Nhà trường động viên GV  thường xuyên  theo dõi, đôn đốc và có biện pháp khích lệ để học sinh được tham gia nhiều sản phẩm. Tạo mọi điều kiện để mỗi sản phẩm dự thi của HS đều có GV tư vấn hổ trợ.
-Mỗi tổ chuyên môn có ít nhất 1 sản phẩm dự thi.
- Nhà trường tổ chức chấm chọn xếp giải cấp trường theo các tiêu chí ở mục 5, ghi kết quả chấm chọn vào phụ lục IV.
-Lịch hoạt động:
+Từ 9/9/2013 -14/9/2013: Triển khai cuộc thi đến HS trong giờ chào cờ, sinh hoạt lớp. Triển khai cuộc thi đến GV trong buổi họp chuyên môn. In phát tài liệu về tổ chuyên môn, gởi văn bản vào email chuyên môn và đăng tải ở Website của trường.
+Từ 16/9/2013 – 16/10/2013: Đăng ký tên sản phẩm dự thi.
+Từ 17/10/2013 đến 17/12/2013: Nộp sản phẩm dự thi về BGH (mỗi loại gửi 1 bản in và 1 bản mềm, bản mềm gửi qua địa chỉ e-mail: nguyenbichvan79@gmail.com)
+Từ 18/12/2013 đến 18/01/2014: Trường chấm chọn, xếp giải theo 4 mức Nhất, Nhì, Ba, KK.
+ 15/2/2014: Gởi các sản phẩm đạt giải về PGD
5. Tiêu chí chấm thi
- Tình huống đặt ra phải là tình huống thực tiễn; gần gũi, thiết thực; có thể giải quyết được bằng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của học sinh dự thi.
- Bài viết xác định rõ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết; nêu bật được ý nghĩa và tác dụng của việc giải quyết tình huống;
- Nêu được các phương án với cách thức khác nhau trong việc giải quyết tình huống, ưu tiên những giải pháp và cách thức độc đáo, giàu tính sáng tạo và khả thi.
- Bài viết thể hiện được tư duy chặt chẽ, giàu sức thuyết phục, sự khéo léo trong việc nêu lên phương hướng vận dụng, kết hợp những kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau để giải quyết tình huống.
6. Xếp giải cuộc thi
-Các giải dành cho thí sinh tham dự cuộc thi gồm có: Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích; học sinh đoạt giải trong cuộc thi được nhận Giấy chứng nhận của Bộ GDĐT và phần thưởng của Ban tổ chức.
-Các giải cấp huyện được Phòng GD&ĐT cấp giấy chứng nhận, các trường trích kinh phí trong ngân sách hoặc nguồn học phí để khen thưởng cho học sinh.
-Các giải cấp trường được Hiệu trưởng cấp giấy khen, phát thưởng theo nguồn kinh phí phục vụ hoạt động chuyên môn.
1 giải Nhất: 200.000 đồng
2 giải Nhì: 150.000 đồng/giải
2 giải Ba: 120.000 đồng/giải
3 giải KK: 100.000 đồng/giải
II. Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học
1. Mục đích của Cuộc thi:
- Khuyến khích giáo viên sáng tạo, thực hiện dạy học theo chủ đề, chủ điểm có nội dung liên quan đến nhiều môn học và gắn liền với thực tiễn;
- Góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập; tăng cường hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học;
- Tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa các giáo viên trung học trên toàn quốc và thế giới.
 2. Đối tượng dự thi:
Giáo viên  có thể tham gia với tư cách cá nhân hoặc nhóm giáo viên.
 3. Sản phẩm dự thi:
Sản phẩm dự thi là hồ sơ dạy học đã được thực hiện với học sinh, bao gồm: giáo án, bài giảng; thiết bị dạy học, tư liệu dạy học (băng hình, hình ảnh, âm thanh, bản ghi chép, báo chí, sách vở…) đã sử dụng; về những hoạt động dạy học mà giáo viên đã thực hiện trong thực tế; sản phẩm, kết quả học tập của học sinh... tham gia học bài học này.
4. Hồ sơ dự thi:
Hồ sơ dự thi bao gồm:
- Phiếu thông tin về giáo viên (hoặc nhóm không quá 03 giáo viên) dự thi (Phụ lục II);
- Phiếu mô tả hồ sơ dạy học (Phụ lục III);
- Hồ sơ dạy học (giáo án, tư liệu dạy học, video hoạt động dạy học và sản phẩm, kết quả của học sinh...).
5. Tổ chức Cuộc thi:
- Nhà trường thành lập Ban tổ chức, xây dựng kế hoạch, phát động cuộc thi trong toàn thể cán bộ, giáo viên đồng thời đăng tải trên website của nhà trường và thông báo cho giáo viên biết truy cập.
- Mỗi giáo viên có thể gửi một hay nhiều hồ sơ dự thi.
- Tổ chuyên môn thường xuyên động viên, theo dõi, đôn đốc và có biện pháp khích lệ để có nhiều sản phẩm dự thi có chất lượng. Mỗi tổ chuyên môn có ít nhất 1 sản phẩm dự thi.
-Lịch hoạt động:
+Từ 9/9/2013 -14/9/2013: Triển khai cuộc thi đến GV trong buổi họp chuyên môn. In phát tài liệu về tổ chuyên môn, gởi văn bản vào email chuyên môn và đăng tải ở Website của trường.
+Từ 16/9/2013 – 16/10/2013: Đăng ký tên sản phẩm dự thi.
+Từ 17/10/2013 đến 17/12/2013: Nộp sản phẩm dự thi về BGH (mỗi loại gửi 1 bản in và 1 bản mềm, bản mềm gửi qua địa chỉ e-mail: nguyenbichvan79@gmail.com)
+Từ 18/12/2013 đến 18/01/2014: Trường chấm chọn, xếp giải theo 4 mức Nhất, Nhì, Ba, KK.
+ 15/2/2014: Gởi các sản phẩm đạt giải về PGD
 
6. Tiêu chí chấm sản phẩm dự thi:
- Mục tiêu dạy học: Mục tiêu của bài học được xác định rõ ràng, gắn liền với yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ của chương trình giáo dục phổ thông.  
- Thể hiện rõ tính liên môn thông qua mục tiêu và nội dung dạy học về kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau mà học sinh đạt được qua dự án dạy bài học.
- Bảo đảm tính thực tiễn và tính khả thi: Nội dung, hình thức, bối cảnh xây dựng bài học gắn liền với thực tiễn cuộc sống, thực tiễn dạy học, phù hợp với điều kiện của nhà trường Việt Nam.
- Cách tổ chức dạy học: Các hoạt động dạy học được thiết kế hướng tới người học, động viên người học huy động được nhiều lĩnh vực kiến thức và kĩ năng khác nhau; thúc đẩy sự tìm tòi, khám phá, tự học của học sinh.
- Phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá: Vận dụng phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá hướng tới người học tích cực, hình thành và phát triển năng lực của học sinh như năng lực vận dụng tổng hợp, năng lực hợp tác, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề…
- Sử dụng thiết bị dạy học: Thiết bị dạy học được sử dụng một cách hợp lí, sáng tạo để hỗ trợ các hoạt động dạy, học và nâng cao hiệu quả dạy học.
- Kết quả dạy học: Các kiến thức, kĩ năng, thái độ theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông và năng lực vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết vấn đề thực tiễn của học sinh.
7. Giải thưởng và phần thưởng của cuộc thi
Các giải dành cho giáo viên tham dự cuộc thi gồm có: Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích; giáo viên đoạt giải trong cuộc thi được nhận giấy chứng nhận của Bộ GDĐT và phần thưởng của Ban tổ chức.
Các giải cấp huyện được Phòng GD&ĐT cấp giấy chứng nhận, các trường trích kinh phí trong ngân sách hoặc nguồn học phí để khen thưởng cho giáo viên.
-Các giải cấp trường được Hiệu trưởng cấp giấy khen, phát thưởng theo nguồn kinh phí phục vụ hoạt động chuyên môn.
1 giải Nhất: 200.000 đồng
1 giải Nhì: 150.000 đồng/giải
2 giải Ba: 120.000 đồng/giải
3 giải KK: 100.000 đồng/giải
* GV  tư vấn cho HS ở cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn  và GV tham dự cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp đạt giải cấp Huyện trở lên  được ghi nhận thành tích trong đánh giá thi đua cuối năm học 2013-2014.
*GV tham khảo thêm các phụ lục đính kèm.
Đây là những cuộc thi có ý nghĩa giáo dục, tính tương tác cao góp phần đổi mới phương pháp dạy và học trong nhà trường. Đề nghị các TTCM, GV tích cực tham gia.
 
                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
                                                                                      Đinh Huynh
 

Tác giả bài viết: BV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Lịch Sử Xây Dựng & Bảo Vệ Biển Đảo Việt Nam


HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG